مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش ایجاد راهکارهایی با استفاده از اکسل و اکسس 2019

دسته بندی ها: آموزش اکسس (Microsoft Access) ، آموزش اکسل (Excel) ، آموزش آفیس (Microsoft office) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

با ترکیب اکسل و اکسس 2019 می توانید کارهای تکراری اکسل را به صورت خودکار در آورید و بهره وری شخصی خود را افزایش دهید. در این دوره، استراتژی ها و تکنیک هایی را یاد می گیرید که می توانند به شما کمک کنند تا با اکسل و اکسس به صورت بهتر تعامل داشته باشید و از هر بار اجرای گزارش با ایجاد راهکارها ، نیازی به بازسازی دستی نداشته باشید. یاد می گیرید که چگونه می توانید به طور مؤثر از این دو برنامه استفاده کنید و از هر دو ابزار بیشترین بهره را ببرید. Robin با بررسی نحوه استفاده از اکسل و اکسس در کنار هم، و توضیح نحوه ساخت جداول و محاسبه داده ها در این دو برنامه، دوره را آغاز می کند. وی همچنین نحوه کار با ایمپورت و اکسپورت، خودکار سازی با استفاده از ماکروها و AutoExec، ساخت فرمها و گزارش ها و موارد دیگر را به شما نشان خواهد داد.

نتیجه

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Building Solutions Using Excel and Access 2019 Together Author:Robin Hunt Duration:2:29:12 Level:INTERMEDIATE

By combining the powers of Microsoft Excel and Access 2019, you can automate repetitive Excel tasks and boost your personal productivity. In this course, learn strategies and techniques that can help you work smarter with Excel and Access, and avoid needing to manually rebuild each time you run reports by building solutions. Discover how to most effectively leverage these two programs, and get the most out of both tools working together. Robin kicks off the course by reviewing how Excel and Access can be used together, and explaining how to build tables and calculate data in these two programs. She also demonstrates how to work with imports and exports, automate using macros and the AutoExec, build forms and reports, and more.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس