در این دوره یاد بگیرید چگونه وب سرویس های سبک وزن و مدرن با استفاده از Java Enterprise Edition (EE) 8 و API های مربوطه ایجاد کنید. این دوره به بررسی این می پردازد که چرا Java EE یک پلتفرم خوب برای میکروسرویس ها است، ویژگی های جدید Java EE 8 چیست و چه عواملی نیاز است تا اولین میکروسرویس را با Java EE 8 توسعه، ایجاد و اجرا کنیم. همچنین با پیاده سازی چندین وب سرویس کوچک و تمرکز بر جنبه های خاص مانند کلاینت ها و سرویس های RESTful هم زمان آشنا می شوید. علاوه بر این، مبانی کانتینرسازی با استفاده از داکر، رویکرد برای تست، پردازش JSON و اتصال داده با JSON-P و JSON-B، پردازش هم زمان، push communication با استفاده از رویدادهای server-sent، استفاده از (JSON Web Token (JWT و غیره را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • چرا Java EE یک پلتفرم خوب برای میکروسرویس ها است؟
 • ویژگی های جدید Java EE 8 چیست
 • کانتینرسازی Java EE 8 microservices
 • ایجاد کلاینت ها و وب سرویس های هم زمان
 • پیاده سازی REST APIs با JAX-RS
 • استفاده از زیر منابع
 • مدیریت خطا در JAX-RS
 • پیاده سازی کلاینت های وب سرویس با Java EE 8
 • تست وب سرویس های Java EE 8
 • مارشال محتوا با JSON-B و JSON-P
 • معرفی انواع محتوا و مذاکرات محتوا
 • اتصال آسان داده با استفاده از JSON-B
 • پردازش JSON انعطاف پذیر با JSON-P
 • ایجاد وب سرویس های غیر هم زمان
 • مزایا و سناریوهای استفاده از پردازش ناهمزمان
 • پیاده سازی وب سرویس های غیر هم زمان
 • استفاده از ManagedExecutorService و server-side callbacks
 • استفاده از  (Server-Sent Events (SSE
 • رویداد server-sent چیست؟
 • پیاده سازی SSE بر روی سمت سرور
 • پیاده سازی کلاینت های SSE REST
 • پیاده سازی و ارسال  SSE broadcasts
 • REST APIs پیشرفته
 • استفاده از (JSON Web Token (JWT برای احراز هویت
 • و غیره