مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مبانی تحلیل کسب و کار: شایستگی ها

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

برتری در تحلیل کسب و کار نیازمند تسلط بر مجموعه گوناگونی از مهارت ها است. علاوه بر دارا بودن مهارت های گوناگون در تحلیل، تحلیلگران کسب و کار باید متفکران خلاق خوبی باشند، تصمیم گیری ها را آسان کنند، تعارض ها را مدیریت کنند، رابطه ساز باشند، رابط و کارگشا باشند، تحلیلگر فرایند و داده باشند، و دیگر چیز ها. اگر در حال حاضر شما تحلیلگر کسب و کار یا علاقمند به تصدی جایگاه تحلیلگر کسب و کار هستید - یا فقط کنجکاوید که این شغل شامل چه می شود - این دوره به شما کمک می کند تا بفهمید یک تحلیلگر کسب و کار مدرن چه توانمندی هایی باید داشته باشد تا در کار خود موفق شود. مربی Angela Wick هر یک از این توانمندی ها را بررسی می کند. او یک نمونه عملی ارائه می کند که دلیل اهمیت مهارت های مشخص شده را نشان می دهد.

مهارت های مدیریت و برقراری رابطه

مهارت های برقراری ارتباط

مهارت های مربوط به کسب و کار

پایان

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Business Analysis Foundations: Competencies Author:Angela Wick Duration:1:26:39 Level:BEGINNER

Excellence in business analysis requires the mastery of a diverse set of skills. In addition to possessing a variety of analysis skills, business analysts must be great creative thinkers, facilitators of decisions, conflict managers, relationship builders, communicators and facilitators, process and data analysts, and more. If you're currently a business analyst, interested in taking on a business analyst position—or just curious about what the job entails—this course can help you understand the competencies that modern business analysts need to be successful in their role. As instructor Angela Wick dives into each of these competencies, she offers practical examples that illustrate why the highlighted skills are so crucial.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس