آموزش پیشنهادی فرادرس

همکاری تحلیلگر کسب و کار با مدیر پروژه

دسته بندی ها: آموزش مدیریت پروژه ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش کسب و کار (Business)

در محیط کاری که معیار آن پیچیدگی و تغییر است، تحلیلگر کسب و کار و مدیر پروژه می توانند برای کسب موفقیت بیشتر و پیامد های کاری بهتر همکاری کنند. اگر شما یک مدیر پروژه یا تحلیلگر کسب و کار هستید، این دوره به شما کمک می کند تا دریابید همکاری عالی به چه شکل است. می آموزید که هر نقش دقیقا شامل چه می شود و همکاری عالی قادر به دستیابی به چه چیزی است. می آموزید که تحلیلگران کسب و کار و مدیران پروژه چطور می توانند در هر مرحله ی پروژه، از مدیریت محدوده تا برنامه ریزی پروژه تا مرحله به کار گیری همکاری کنند. سپس می فهمید که نقش ها و مسئولیت ها در کجا مشترک اند و روش هماهنگی در این وظایف را برای بهبود ارتباط، کاهش ریسک، تعامل با سهام داران و پاسخ دادن موثر تر به درخواست تغییر را یاد می گیرید.

مقدمه

پایان

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Business Analyst and Project Manager Collaboration Author:Angela Wick Duration:0:59:27 Level:INTERMEDIATE

In a business environment where complexity and change are the norm, business analysts and project managers can collaborate together to get more successful results and better business outcomes. If you're a PM or BA, this course will help you understand what great collaboration looks like. Explore exactly what each role entails, and what the ideal partnership can achieve. Discover how BAs and PMs can collaborate at each stage of a project, from scope management and project planning to implementation. Then find out where the roles and responsibilities overlap, and learn how to coordinate on these tasks to enhance communication, reduce risk, engage stakeholders, and more effectively respond to change requests.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس