مطالب پیشنهادی از سراسر وب

اخلاق تجاری برای مدیران و رهبران

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

امروزه عناوین روزنامه ها سرشار از داستان های فساد شرکتی هستند. این حوادث غالباً در بیشتر موارد بر روی تصمیم گیرندگان در بالا و به درستی متصل هستند. رهبران شرکت های مدرن موظف به ارتقاء رفتار اخلاقی و مقابله با معضلات اخلاقی هستند که در طول دوره تصدی خود به کار می گیرند. در این دوره، Bob McGannon به بررسی موضوع اخلاق تجاری می پردازد و توضیح می دهد که چرا برای موفقیت در تجارت شما - به ویژه در عصر رسانه های اجتماعی- و چگونگی اصلاح چارچوب اخلاقی خود بسیار مهم است. او برخی رفتارها و انتظاراتی را که امروزه می توانید در شرکت خود داشته باشید برای توصیف رفتار اخلاقی از بالا به پایین توصیف می کند. او همچنین اخلاق را در عمل نشان می دهد، از جمله نحوه برخورد با موقعیت هایی که جواب درست به آسانی آشکار نیست.

نتیجه

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Business Ethics for Managers and Leaders Author:Bob McGannon Duration:1:06:29 Level:INTERMEDIATE

Today's headlines are rife with stories of corporate corruption. These incidents are often pinned on the decision-makers at the top—and rightly so, in most cases. Modern corporate leaders are charged with both promoting ethical behavior and grappling with the ethical quagmires that crop up during their tenure. In this course, Bob McGannon delves into the subject of business ethics, explaining why it's critical to the success of your business—particularly in the era of social media—and how to refine your own ethical framework. Bob describes some of the behaviors and expectations you can put in place at your company today to promote ethical behavior from top to bottom. He also showcases ethics in action, including how to deal with situations where the right answer isn't readily apparent.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس