مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش اصول اخلاق تجاری

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

رفتار اخلاقی برای موفقیت حرفه و شرکت شما مهم است. اما اخلاق همیشه سیاه و سفید نیست. عوامل بسیاری می توانند در نحوه واکنش مردم در شرایط اخلاقی خاکستری، از جمله درگیری منافع، ترس از شکست و فشار کسب و کار تأثیر بگذارند. شما برای اطمینان از داشتن یک قطب نمای اخلاقی قوی، باید آگاه و آماده باشید. این دوره، پر از مثال های عملی و سناریوهای عملی زنده است، مدرس دوره Bob McGannon، به شما کمک می کند تا اخلاق تجاری و اهمیت آن را درک کنید. بیاموزید که چگونه یک خودآزمایی اخلاقی را هدایت کنید، استانداردهای اخلاقی را در کار خود با ذینفعان و همکاران به کار گیرید و هر گونه مسائل اخلاقی ناشی از آن را گزارش دهید. او همچنین چگونگی ترویج رفتار اخلاقی را از صفر تا صد شرح می دهد و توضیح می دهد که چگونه اخلاق به سرعت در حال تغییر جهان است.

 

نتیجه

فایل های تمرین Ex_Files_Business_Ethics.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Business Ethics Author:Bob McGannon Duration:0:53:55 Level:GENERAL

Ethical behavior is critical to the success of your career <i>and</i> your company. But ethics are not always black and white. Many factors can affect how people respond in ethically gray situations, including conflicts of interest, fear of failure, and business pressure. To ensure you have a strong ethical compass, you need to be informed and prepared. In this course, filled with practical examples and live-action scenarios, expert Bob McGannon helps you understand what business ethics are and why they are so important. Learn how to conduct an ethical self-check, apply ethical standards to your work with stakeholders and coworkers, and report any ethical issues that arise. Bob also describes how to promote ethical behavior from top to bottom and explains how ethics are evolving in rapidly changing world.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس