آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش مسائل مالی مربوط به کسب و کار

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

درآمد زایی دلیل وجود کسب و کار شماست - اما معمولا کارآفرینان به مسائل مالی که سود خالص را کنترل می کند توجه لازم را ندارند. اسناد برنامه ریزی مالی بی خطر ابزار با ارزشی برای نظارت بر پیشرفت در جهت سود دهی هستند. در این دوره، شما سوء برداشت ها درباره ی برنامه ریزی مالی، الگو های مختلف پیش بینی درآمد و هزینه و مفاهیمی از قبیل حداکثر نقدینگی منفی را بررسی می کنید. مخارج اصلی، الگو های سود دهی و بیانیه های مالی، همراه با کاربرگ ها و فرمول ها، مورد بحث قرار گرفته تا به شما در ساخت الگو های واقع گرایانه و معتبر کمک کند. یک بخش کارگاه ویژه بر یافتن توازن بین پیش بینی های خوش بینانه و حدس های محافظه گرایانه تمرکز می کند تا شما بتوانید بیانیه های مالی قابل باور، قابل تعیین و مورد اعتماد ارائه دهید.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Business Financials Explained Author:EntrepreneurNOW Duration:0:57:51 Level:BEGINNER_INTERMEDIATE

Making money is the very reason your business exists—but entrepreneurs often don’t pay enough attention to the financials driving the bottom line. Sound financial planning documents are valuable tools for monitoring progress toward profitability. In this course, you can examine misperceptions about financial planning, different revenue and cost projection models, and concepts such as maximum negative cash flow. Key expense and revenue models and financial statements are discussed, with accompanying worksheets and formulas to help you build your own realistic, credible models. A special workshop session focuses on finding the balance between optimistic projections and conservative estimates, so you can present financial statements that are believable, justifiable, and inspire confidence.<br><br>This course was created by EntrepreneurNOW. We are please to offer this training in our library.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس