مطالب پیشنهادی از سراسر وب

بهترین روش های C++ برای توسعه دهندگان

دسته بندی ها: آموزش سی پلاس پلاس ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

در طول سالها چندین به روز رسانی برای زبان برنامه نویسی C++ انجام گرفته است. در این دوره، بهترین توصیه هایی که می توانند به شما در ایجاد کد C++ با کیفیت بالا، با استفاده از ابزار و ویژگی های جدید کمک کنند، آموزش داده می شود.

در شروع دوره، مدرس یک مرور سطح بالا از ویژگی های اصلی ارائه شده در سال 2011، 2014 و 2017 در مورد به روز رسانی های برای زبان C ++ را ارائه می دهد. سپس او ابزار هایی را که می توانند باعث ارتقای کد شما گردند، مانند نحوه بالا بردن کیفیت و قابلیت اطمینان کد ها با استفاده از تحلیل کننده های سورس-کد را پوشش می دهد. مدرس همچنین قوانین و روش های مدیریت اشیاء را آموزش می دهد.

مباحث دوره:

 • مقدمه
 • نوشتن کد های بهتر C++
 • C++ مدرن چیست؟
 • ویژگی های جدید C++
 • سازگاری با کد قدیمی
 • قوانین نام گذاری فایل ها
 • ابزار هایی که باعث بهبود کد می شوند
 • گرایش به سمت C++
 • اجازه بدهید کامپایلر به شما کمک کند
 • تحلیل سورس-کد
 • تحلیل سورس-کد با ابزار Cppcheck
 • چالش: اشکال زدایی سورس-کد با ابزار Cppcheck
 • استفاده درست از ویژگی های جدید
 • تشخیص نو بازگشتی و مقدار دهی اولیه
 • برای حلقه ها
 • ویژگی Range-based for loops
 • ویژگی Strongly typed enums
 • استفاده از توابع یاعبارت های لامبدا
 • الگوی تابع Variadic
 • چالش: نوشتن یک متد جمع صحیح
 • چگونه اشیا را نام گذاری می کنند؟
 • توابع map، filter و reduce
 • دقت در استفاده از string_view
 • ویژگی های  size_t و auto
 • کتابخانه
 • چالش: نوشتن رشته ها در یک فایل
 • نگاشت اشیا
 • کدام اشاره گر و چه هنگام؟
 • قانون The rules of  و قانون The rules three
 • تعریف ثابت ها با استفاده از کلمه کلیدی Const
 • مدیریت منابع و حافظه با Resource Acquisition Is Initialization (RAII)
 • چالش: (RAII)
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
C++ Best Practices for Developers Publisher:Linkedin Author:Troy Miles Duration:50m 6s Level:Beginner

Learn best practices that can help you produce higher-quality C++ code. Learn how to leverage several helpful tools and new features in C++.
Released: : December 6, 2018
There have been several updates to C++ over the years. In this course, learn best practices that can help you produce higher-quality C++ code by leveraging tools and new features. To begin, instructor Troy Miles provides a high-level overview of the major features introduced in the 2011, 2014, and 2017 updates to the C++ language. Next, he goes over a few tools that can help you improve your code, including how to boost your code's quality and reliability using static analyzers. Troy also shares practical tips for using the new C++ features correctly, as well as rules and techniques for managing objects.
Introduction
Write better C++ code
What you should know
1. What Is Modern C++?
New C++ features
Old code compatibility
File naming conventions
2. Tools That Improve Your Code
Turning on modern C++
Let the compiler help
Static analyzers
Cppcheck
Challenge: Finding issues with Cppcheck
Solution: Finding issues with Cppcheck
3. Using the New Features Correctly
Auto type deduction and initialization
Range-based for loops
Strongly typed enums
Using lambdas
The magic of variadic template functions
Challenge: Writing an integer sum method
Solution: Writing an integer sum method
4. Don't Reinvent the Wheel
How C++ and the STL name things
Map, filter, and reduce
Be careful with string_view
size_t and auto
The filesystem library
Challenge: Writing strings to a file
Solution: Writing strings to a file
5. Managing Objects
Which pointer when?
The rules of zero and three
const is your friend
Resource Acquisition Is Initialization (RAII)
Challenge: RAII
Solution: RAII
Conclusion
Next steps

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس