تبلیغات

مبانی برنامه نویسی به زبان سی

دسته بندی ها: آموزش سی پلاس پلاس ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

زبان برنامه نویسی سی (C) حدود نیم قرن است که بوجود آمده است، اما همچنان و طبق معمول ضروری است. این زبان قدرتمند در قلب بسیاری از زبان های مدرن، از جمله جاوااسکریپت و سی شی گرا نهفته بوده و همچنان برای سیستم‌ های توکار یا درونی، در حال پيشرفت می باشد.

خواه شما اولین گام های خود را در برنامه نویسی با زبان سی بر می دارید و یا فقط می خواهید در مفاهیم پایه دانش خود را بهبود بخشید، این دوره می تواند شما را با اصول اولیه زبان برنامه نویسی درسطح متوسط آشنا کند.

مدرس دوره ساختار زبان سی را، از انواع داده ها و متغیر ها گرفته تا توابع ساده، تشریح می کند. علاوه بر این، او نشان می دهد که چگونه این عناصر اساسی در ساختارهای کنترلی مانند حلقه ها با یکدیگر هماهنگ می شوند. جایی که منطق واقعی در پس کد شما وارد عمل می شوند.

مباحث دوره:

 • مقدمه
 • شروع دوره آموزش ضروریات زبان سی
 • دریافت و پیکربندی محیط یکپارچه توسعه نرم‌افزار (IDE)
 • مفاهیم پایه زبان سی
 • ورود به زبان برنامه نویسی سی
 • کار با چرخه توسعه زبان سی
 • نوشتن یک برنامه ساده
 • مرور ساختار کد
 • بررسی پیش پردازنده ها
 • درک مفهوم فایل های header و کتابخانه ها
 • اضافه کردن توضیحات
 • استفاده از ثابت ها
 • تعریف متغیر ها
 • کار با متغیر ها
 • ایجاد متغیر و درک مفهوم حوزه متغیر
 • استفاده از دستور typedef در استراکچر ها
 • کار با کاراکتر ها و رشته ها
 • کار با اعداد صحیح و حقیقی
 • تبدیل نوع یک متغیر
 • کار با عملگر های ریاضی
 • استفاده از عملگر های انتسابی
 • اولویت عملگر ها
 • کار با عملگر های رابطه ای
 • کار با عملگر های منطقی
 • کار با عملگر های بیتی
 • تغییر مکان بیت ها
 • عملگر های یکتا
 • ساختار های تکرار و انتخاب
 • کار با ساختار switch-case
 • ایجاد حلقه for
 • ایجاد حلقه while
 • اجتناب از کلمه کلیدی go to
 • توابع
 • نمونه سازی یک تابع
 • ایجاد و نوشتن یک تابع
 • دریافت یک مقدار از تابع
 • ارسال آرگومان به تابع
 • حفظ مقادیر در یک تابع
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
C Essential Training: 1 The Basics Publisher:Linkedin Author:Dan Gookin Duration:2h 31m 46s Level:Beginner

Get started with C. Explore the fundamentals of this powerful language, including how to work with variables, operators, loops, and functions.
Released: : December 6, 2018
C has been around for nearly half a century, but it's still as essential as ever. This powerful language lies at the heart of many modern languages—including JavaScript and Objective-C—and is an up-and-coming language for embedded systems. Whether you're taking your very first steps into programming with C, or you just want to brush up on the basics, this course can help to acquaint you with the fundamentals of this mid-level programming language. Instructor Dan Gookin dissects the anatomy of C, from data types and variables to simple functions. Plus, he shows how these basic elements fit together in control structures like loops—where the real logic behind your code comes into play.
Introduction
Start your C essential training
Using the exercise files
Obtaining and configuring the IDE
1. The Fundamentals of C
Getting into the C language
Working the C development cycle
Writing a simple program
Challenge: Write your own code
Solution: Write your own code
Reviewing code structure
Exploring the preprocessor
Understanding header files and libraries
Adding comments
Challenge: Comment code
Solution: Comment code
2. Variables and Operators
Understanding C language data types
Using constants
Declaring variables
Working with variables
Challenge: Make variables and constants
Solution: Make variables and constants
Understanding variable scope
Making new variables
Using typedef with structures
Specifying characters and strings
Specifying integers and real numbers
Typecasting a variable
Working with math operators
Putting math operators to work
Challenge: Do some math
Solution: Do some math
Using assignment operators
Obeying the order of precedence
Challenge: Get the order correct
Solution: Get the order correct
Working with relational operators
Using logical operators
Understanding bitwise operators
Shifting bits
Exploring unary operators
3. Decisions and Loops
Making a decision
Exploring the possibilities
Challenge: Select an item
Solution: Select an item
Using the ternary operator
Working with the switch-case structure
Creating a for loop
Setting up a while loop
Challenge: Repeat some text
Solution: Repeat some text
Nesting loops
Breaking out of a loop
Avoiding the goto keyword
4. Functions
Understanding functions
Prototyping a function
Challenge: Writing a function
Solution: Writing a function
Returning a value from a function
Challenge: Returning a value
Solution: Returning a value
Passing arguments to a function
Challenge: Passing values
Solution: Passing values
Retaining values in a function
Creating recursive functions
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس