مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش کتابخانه قالب استاندارد (STL) در سی پلاس پلاس

دسته بندی ها: آموزش سی پلاس پلاس ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

الگو های  C++ از برنامه نویسی جامع (Generic Programming) یعنی نوشتن کد هایی که مستقل از نوع داده عمل می کنند، پشتیبانی می کند.

کتابخانه استاندارد الگو (SLT) یکی از کامل ترین و قدرتمند ترین کتابخانه های موجود در مورد در برگیرنده (Container) است. برای دستیابی به مهارت در C++، داشتن درک صحیح از الگو های های C ++ و STL هر دو ضروری می باشد.

در این دوره، که دومین سری از تمرکز بر ضروریات C++ می باشد، مدرس بررسی دقیقی بر روی هر دو موضوع ضروری ذکر شده دارد. در شروع دوره، او الگو ها را آموزش می دهد و در مورد نحو الگو ها، کلاس ها، توابع و ویژگی جدید argument deduction بحث می کند. سپس او بر مبنای دانش بدست آمده از بخش شروع دوره، در مورد در برگیرنده های SLT، تکرار کننده ها، تبدیل کننده ها، توابع، و الگوریتم ها بحث می کند.

مباحث دوره:

 • مقدمه
 • بررسی دقیق الگو ها و SLT در C++
 • نحوه استفاده از فایل های تمرین
 • الگو ها
 • الگو ها چیست؟
 • نحو الگو
 • کار تخصصی با الگو ها
 • متغیر های الگو
 • اصلاح فایل های header
 • کتابخانه استاندارد قالب
 • چرا ما به STL نیاز داریم
 • تشخیص نوع داده
 • شناسایی آرگومان
 • دربرگیرنده ها یا نگه دارنده های SLT
 • بردار
 • لیست
 • نوع داده تاپل و استفاده از کلاس
 • صف و سرآیند Deque
 • دربرگیرنده های از نوع forward
 • دربرگیرنده ها از نوع revers
 • دربرگیرنده ها از نوع Bidirectional
 • دسترسی تصادفی به دربرگیرنده ها
 • تبدیل ها
 • تابع تبدیل
 • تبدیل های از نوع lambda
 • تبدیل رشته ها
 • تبدیل باینری
 • تبدیل انواع
 • توابع SLT
 • درباره توابع
 • توابع ریاضی
 • توابع رابطه ای
 • توابع منطقی
 • الگوریتم های SLT
 • الزامات تست
 • جستجو شمارش
 • حذف و جایگذاری
 • جدا سازی
 • مرتب سازی
 • ادغام دنباله ها
 • جستجو به روش باینری
 • پایان و نتیجه گیری
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
C++ Templates and the STL Publisher:Linkedin Author:Bill Weinman Duration:2h 13m 55s Level:Intermediate

Continue your C++ programming journey. Learn how to work with templates and the C++ Standard Template Library (STL).
Released: : December 20, 2018
C++ templates support generic programming, code that works independent of type. The C++ Standard Template Library (STL) is one of the most complete and powerful container libraries available. Having a solid grasp of both C++ templates and the STL is essential for programmers looking to attain competency in C++. In this course, the second in a series focused on C++ essentials, instructor Bill Weinman dives into both of these fundamental topics. To begin, he covers templates, discussing template syntax, template functions and classes, and argument deduction. He then builds on that knowledge to discuss STL containers, iterators, transformations, functions, and algorithms.
Introduction
Dive into C++ templates and the STL
How to use the exercise files
1. Templates
What is a template?
Template syntax
Template specialization
Template variables
Impact on header files
Type inference
Argument deduction
2. STL Containers
Vector
List
Pair and tuple
Array
Deque
Queue
Stack
Set
Maps
3. STL Iterators
Accessing iterators
Input iterators
Output iterators
Forward iterators
Bidirectional iterators
Random access iterators
4. Transformations
The transform function
Lambda transformations
Transforming strings
Binary transformations
Transforming types
5. STL Functions
About functors
Arithmetic functors
Relational functors
Logical functors
6. STL Algorithm
About STL algorithms
Testing conditions
Searching and counting
Replacing and removing
Modifying algorithms
Partitions
Sorting
Merging sequences
Binary searches
Conclusion
Goodbye

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود Linkedin C Templates and the STL_git.ir.rar