تبلیغات

آموزش گواهینامه CCNP Troubleshooting (300-135) Cert Prep

دسته بندی ها: آموزش سیسکو (Cisco) ، آموزش های LinkedIn ، آموزش شبکه

آزمون Exam 300-135 TSHOOT، یکی از آزمون های شرکت سیسکو بود که در مورد عیب یابی و نگهداری شبکه های بر پایه IP می باشد. این آزمون یکی از سه آزمونی می باشد که برای دریافت مدرک CCNP Routing and Switching به آن نیاز دارید و توانایی شما را در عیب یابی و نگهداری شبکه های دارای قابلیت مسیریابی و سوییچینگ در سازمانهای بزرگ می آزماید. این دوره آموزشی پوشش جامعی از موضوعات موجود در آزمون 300-135TSHOOT مانند: پروتکل درخت پوشای سریع(RSTP)، جداول مسیریابی VRF-Lite، پروتکل BGP، پیکربندی های پیچیده OSPF، و موارد دیگر آموزش داده خواهند شد. همچنین در طول دوره نمونه هایی از مسیریابی و سوییچینگ در محیط واقعی ارائه میشوند که این موضوع به شما در بدست آوردن دانش عملی لازم برای شرکت در آزمون 300-135کمک می کند.

مطالب دوره:

 • مفاهیم پایه در مورد امنیت پورت ها
 • آزمایشگاه امنیت پورت ها برای آدرس های استاتیک
 • آزمایشگاه امنیت پورت ها برای آدرس های امن چندگانه
 • ویژگی امنیتی err-disabled در سوییچ ها
 • استفاده از ارتباطات Trunk برای شبکه های VLAN
 • مفاهیم پایه در مورد EtherChannel
 • چیزهای که EtherChannel بخوبی کار نمی کنند
 • پروتکل های مذاکره در EtherChannel
 • آغاز مبحث سوییچینگ
 • ویژگی PortFast برای بهبود سرعت تبادل اطلاعات درSTP
 • ویژگیUplinkFast برای بهبود سرعت تبادل اطلاعات در STP
 • مکانیزم امنیتی BackboneFast در پروتکل STP
 • مکانیزم امنیتی Root Guard در پروتکل STP
 •  مکانیزم امنیتی BPDU در پروتکل STP
 • BPDU filter and root guard
 • استفاده از پروتکل UDLD
 • مفاهیم تئوری پروتکل RSTP
 • سازگاری و هماهنگی پروتکل RSTP
 • نسخه های مختلف پروتکل STP: CST، MST، PVST
 • استفاده از مشخصه های Hello and Dead Timers
 • لینک های Point-to-Point و زیر شبکه سازی
 • رفع اشکال و پیکره بندی NBMA
 • لینک های مجازی: ایجاد و رفع اشکال
 • شروع آزمایشگاه احراز هویت
 • رفع اشکال و خطا یابی عدم تطابق کلمه عبور در احراز هویت
 • وارسی و رفع عیب عدم تطابق نوع در احراز هویت
 • احراز هویت بر اساس اینترفیس و ناحیه
 • لینک های مجازی و احراز هویت
 • اینترفیس هایپ سیو
 • ویژگی حداکثر اندازه بسته ارسالی (MTU)
 • نواحیStub و مشخصه های مسیریاب (Router ID)
 • دستورات نگاشت فریم و شبکه
 • ماسک ها و نقاب ها، تایمرها و لینک هایی که به صورت مداوم قطع و وصل می شوند
 • اینترفیسpassiveو مقادیرK
 • مطالب بیشتر در مورد اینترفیس passive
 • توازن بار و دستورات Ping و Traceroute
 • ویژگی Split Horizon
 • ایجاد یک subinterface
 • ویژگی autoredistribution آری یا نه؟
 • پیکره بندی و رفع اشکال شبکه های از نوع NBMA در OSPF
 • ایجاد و رفع اشکال لینک های مجازی
 • لینک های مجازی و احراز هویت
 • پروتکل RIP و EIGRP
 • تست و رفع اشکال با دستورات ping و traces
 • پروتکل OSPF
 • میزان کردن با route-map
 • شروع آزمایشگاه ویژگی Interface tracking
 • شروع آزمایشگاه ویژگیRoute tracking
 • یک refresher
 • لیست دسترسی از نوع Named ACL و قرار دادن
 • خط سفارش، قرار دهی و notepad
 • شروع آزمایشگاه پروتکلترجمه آدرس شبکه (NAT)
 • رنج زمان
 • شروع آزمایشگاه پروتکل زمان شبکه (NTP)
 • پروتکل همتا سازی External BGP (eBGP)
 • پروتکل همتا سازی Internal BGP (iBGP)، و اینترفیس های از نوع loopback
 • پروتکلهمتا سازی eBGP و اینترفیس های از نوع loopback
 • دستورات شبکه برای انتشار مسیر ها
 • مشخصه nest hop و origin
 • فرآیند انتخاب بهترین مسیر BGP
 • معمای nest hop
 • مشخصه متریک(Multi-Exit Discriminator (MED
 • ویژگی Local preference برای شناسایی مسیر خروجی پیام
 • خلاصه سازی جدول مسیریابی و انتشار
 • قوانین هماهنگ سازی و fill mesh
 • چرا و چطور باید از ویژگی route reflectors استفاده کنیم
 • لیست های Prefix
 • استفاده از پروتکل Internet Key Exchange (IKE)
 • پیکره بندی IPsec security associations (SAs)
 • بررسی سریع پروتکل همبندی پویا DMVPN
 • شروع آزمایشگاه پروتکل Virtual route forwarding (VRF)
 • نکات رفع اشکال
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
CCNP Troubleshooting (300-135) Cert Prep Publisher:Linkedin Author:Chris Bryant Duration:13h 45m 2s Level:Intermediate

Prepare for exam 300-135 TSHOOT, Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks—one of three required exams you must pass to earn the CCNP Routing and Switching certification.
Released: : December 3, 2018
Exam 300-135 TSHOOT, Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks exam—one of three required exams you must pass to earn the CCNP Routing and Switching certification—tests your ability to perform network troubleshooting and maintain complex enterprise routed and switched networks. In this course, CCNP test prep veteran Chris Bryant provides comprehensive coverage of the topics included in the 300-135 TSHOOT exam, helping you boost your troubleshooting skills along the way. Chris goes over everything from RSTP to BGP, covering complex OSPF configurations, VRF-lite, and much more. Throughout the course, Chris offers hands-on demos using real Cisco routers and switches, providing you with the practical knowledge you need to ace exam 300-135.
1. CCNP TSHOOT 300-135: Switching and EC Fundamentals
Checking the fundamentals
Port security fundamentals
Port security static addressing lab
Port security with multiple secure addresses
The errdisable recovery feature (or is it?)
Speaking of trunking
More trunking!
EtherChannel fundamentals
Things that don't play well with EtherChannel
EtherChannel negotiation protocols
2. CCNP TSHOOT 300-135: Advanced Switching Options
Switching section open
PortFast
UplinkFast
BackboneFast
Root guard
Bridge protocol data unit (BPDU) guard
BPDU filter and root guard
Unidirectional link detection (UDLD)
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) theory
RSTP synch and compatibility
Common Spanning Tree (CST), Multiple Spanning Tree (MST), and Per-VLAN Spanning Tree (PVST)
3. CCNP TSHOOT 300-135: Analyzing And Troubleshooting OSPF
The fundamentals
Fun with hello and dead timers
Network masking and point-to-point links
Nonbroadcast multiple access (NBMA) configuration and troubleshooting
Virtual links: Yea or nay?
Virtual links: Building and troubleshooting
Authentication labs begin
Debugging and troubleshooting a password authentication mismatch
Spotting and fixing an authentication type mismatch
Area authentication and interface-level authentication
Virtual links and authentication
Passive and nonpassive interfaces
The maximum transmission unit (MTU)
Stub areas and router IDs (RIDs)
4. CCNP TSHOOT 300-135: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
The network and frame map commands
Masks, timers, and flapping links
K values and passive interfaces
More passive interfaces
Load balancing, traceroutes, and pings
Splitting your horizons
Creating subinterfaces from not quite scratch
Conclusion of the subinterface creation lab
5. CCNP TSHOOT 300-115: Route Redistribution
To autoredistribute (or not)
EIGRP > Routing Information Protocol (RIP)
Testing and troubleshooting with pings and traces
RIP and EIGRP
Open Shortest Path First (OSPF)
Fine-tuning with route maps, part 1
Fine-tuning with route maps, part 2
6. TSHOOT 300-115: The Hot Standby Routing Protocol
The fundamentals
Preemption and testing
Interface tracking lab begins
Interface tracking lab concludes
Route tracking lab begins
Route tracking lab concludes
7. CCNP TSHOOT 300-115: Access Control Lists (ACLs)
A refresher
Named ACLs and placement
Line order, placement, and... notepad?
Network Address Translation (NAT) lab begins
NAT lab concludes
Time range time!
More time ranges
The Network Time Protocol (NTP)
NTP authentication
8. CCNP TSHOOT 300-115: Border Gateway Protocol (BGP)
Intro remarks
External BGP (eBGP) peering
Internal BGP (iBGP) peering and loopback interfaces
eBGP peering and loopback interfaces
Advertising routes with the network command
The origin and next hop attributes
BGP best path selection process
The mystery of the next hop address
Mystery solved!
The Multi-Exit Discrimator (MED)
Local preference: All or nothing at all
Local preference: Changing one, but not all
Carry that weight (attribute)
More weight
Route summarization and advertisements
Synch rules and the full mesh
The why and how of route reflectors
Prefix lists, part 1
Prefix lists, part 2
Success tips
9. TSHOOT 300-135: VPNs and VRF-lite
The dreaded but necessary theory
Internet Key Exchange (IKE) phase 1 in action
Configuring IPsec security associations (SAs)
IPsec SA lab continues
A dash of dynamic multipoint virtual private network (DMVPN)
Virtual route forwarding (VRF) lab begins
VRF lab continues
VRF lab concludes
The VRF that goes ping
Troubleshooting tips

پیشنهاد فرادرس