مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آمادگی آزمون CCSK - بخش 1 - معماری کلود

دسته بندی ها: آموزش کلود (Cloud) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

انواع مختلفی از منابع، از جمله ماشین های مجازی، پایگاه داده و ذخیره سازی، می توانند در محیط رایانش ابری مستقر شوند. این دوره از طریق بحث در مورد مفاهیم مربوط به ابر و استقرار عملی سرویس ابری، مهارت های لازم برای طراحی و استقرار راه حل های ابری را که نیازهای تجاری را برآورده می کنند، به شما می آموزد. این دوره به اولین دامنه در آزمون CSA Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) exam: Cloud Computing Concepts and Architecture می پردازد. در ابتدا، مربی Daniel Lachance رایانش ابری را به عنوان خدمات فناوری اطلاعاتی تعریف می کند که با تجهیزات ارائه دهنده شبکه کار می کنند. وی چندین اصطلاح و مفهوم مورد استفاده در رایانش ابری را روشن می کند. در مرحله بعدی، دانیل ویژگی های رایانش ابری، از جمله چندین ویژگی رایانش ابری NIST را بررسی می کند. او بسته به نیازهای سازمانی انواع مختلف ابری را که می توان برای تحویل رایانش ابری استفاده کرد، کشف می کند. در پایان، دانیل اطمینان حاصل می کند که شما می دانید چگونه چندین مدل سرویس رایانش ابری را تعریف و استقرار دهید.

3. مدل های تحویل رایانش ابری

نتیجه گیری

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin CCSK Cert Prep: 1 Cloud Architecture Author:Daniel Lachance Duration:1:14:29 Level:ADVANCED

Many types of resources, including virtual machines, databases, and storage, can be deployed in a cloud computing environment. This course teaches you the skills necessary to design and deploy cloud solutions that meet business needs, through cloud-related concepts discussions and hands-on cloud service deployments. This course maps to the first domain in the CSA Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) exam: Cloud Computing Concepts and Architecture. First, instructor Daniel Lachance defines cloud computing as IT services running on a provider equipment over a network. He clarifies several terms and concepts used in cloud computing. Next, Daniel examines the characteristics of cloud computing, including several NIST cloud computing characteristics. He explores a variety of cloud types that can be used for cloud computing delivery, depending on organizational requirements. In conclusion, Daniel makes sure you know how to define and deploy several cloud computing service models.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس