مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آمادگی آزمون CCSP - بخش 2 - بررسی Cloud Data Security Audio

دسته بندی ها: آموزش کلود (Cloud) ، آموزش امنیت شبکه ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

دوره CCSP Cert Prep: 2 Cloud Data Security شما را برای مقابله با دامنه دوم  Certified Cloud Security Professional (CCSP) یعنی Cloud Data Security آماده می کند. این دوره فقط صوتی، مهمترین نکات برجسته شده در هر فصل از CCSP Cert Prep: 2 Cloud Data Security را برجسته می کند، بنابراین می توانید روند مطالعه خود را بیشتر کنید. پس از مرور هر فصل، مربی Mike Chapple با طرح یک سوال عملی، شما را درگیر مفاهیمی می کند که به تازگی بررسی کرده اید. دقیقاً قبل از روز امتحان مجدداً این دوره را مرور کنید، بنابراین می توانید موضوعات اساسی را قبل از شرکت در آزمون دوباره تجدید کنید.

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin CCSP Cert Prep: 2 Cloud Data Security Audio Review Author:Mike Chapple Duration:0:29:46 Level:INTERMEDIATE

<i>CCSP Cert Prep: 2 Cloud Data Security</i> prepares you to tackle the second domain of the Certified Cloud Security Professional (CCSP): Cloud Data Security. This audio-only course highlights the major points outlined in each chapter of <i>CCSP Cert Prep: 2 Cloud Data Security</i>, so you can make your study routine more mobile. After going over each chapter, instructor Mike Chapple keeps you engaged by posing a practice question that tests you on the concepts you just reviewed. Revisit this course again just before exam day, so you can rehash essential topics right before taking the test.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس