آموزش پیشنهادی فرادرس

آمادگی جهت کسب گواهینامه Revit برای متخصص طراحی ساختار

دسته بندی ها: آموزش رویت (Revit Architecture) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش های اتودسک (Autodesk)

تبدیل شدن به یک متخصص طراحی ساختار در Autodesk Revit ثابت می کند که شما جوانب داخلی و خارجی این برنامه را می شناسید و این یک سیگنال برای کارفرمایان و مشتریان است که شما یک حرفه ای قابل اعتماد هستید. اگر به دنبال اضافه کردن این گواهینامه به کیت ابزار حرفه ای خود هستید، این دوره برای شما مناسب است. به مدرس دوره Eric Wing در بررسی مهارت های پوشش داده شده خاص این آزمون 35 سوالی بپیوندید. مباحثی از قبیل مبانی هندسه تا جایی که به اصول مربوط می شود، کف ها، دیوارها و کادر بندی، کار با فمیلی ها، اضافه کردن ابعاد و حاشیه نویسی به نقشه ها و تولید زمانبندی های دقیق و جزئیات را مرور کنید.

نتیجه

فایل های تمرین Ex_Files_Cert_Prep_Revit_Structure.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Cert Prep: Revit for Structural Design Professional Author:Eric Wing Duration:4:46:59 Level:INTERMEDIATE

Becoming an Autodesk Revit for Structural Design Professional proves you know the program inside and out—and it's a signal to employers and clients that you are a trustworthy professional. If you're looking to add this certification to your professional tool kit, then this course is for you. Join instructor Eric Wing as he goes over specific skills covered by the 35-question exam. Brush up on topics such as basic geometry as it pertains to foundations, floors, walls, and framing; working with families; adding dimensions and annotations to drawings; and producing detailed schedules and sheets.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس