مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آمادگی آزمون گواهینامه تحلیلگر حرفه ای (CAP) - حوزه های 1-4

دسته بندی ها: علم داده (Data Science) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

در عصر اطلاعات، شرکت ها به متخصصان ماهری احتیاج دارند که بتوانند از اطلاعات مفید استفاده کنند. این وظایف علم داده ها می تواند چالش برانگیز، دارای پاداش و سود باشد. اگر علاقمند به کسب شغلی در این زمینه رو به رشد هستید، ممکن است گواهینامه (Certified Analytics Professional (CAP برای شما مناسب باشد. در این دوره، Jungwoo Ryoo یک مرور سریع درباره هر یک از چهار حوزه اول در آزمون CAP را ارائه می دهد و به شما کمک می کند تا با برخی از مفاهیم اصلی علوم داده پوشش داده شده در آزمون سرعت بیشتری کسب کنید. وی پس از گذراندن تاریخچه CAP و گواهینامه های مربوطه به بررسی عمیق دامنه های 1-4 می پردازد: Business Problem Framing, Analytics Problem Framing, Data و Methodology.

1. CAP) Certified Analytics Professional)

2. دامنه یک: قالب بندی مشکلات تجاری

6. مطالعات موردی

نتیجه

فایل های تمرین Ex_Files_CAP_Cert_Prep_Domains_1_4.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Certified Analytics Professional (CAP) Cert Prep Domains 1–4 Author:Jungwoo Ryoo Duration:1:31:40 Level:BEGINNER

In the information age, companies need skilled professionals who can glean useful intelligence from troves of data. These data science roles can be challenging, rewarding, and lucrative. If you're interested in pursuing a career in this growing field, then the Certified Analytics Professional (CAP) certification may be right for you. In this course, Jungwoo Ryoo provides an expedited overview of each of the first four domains in the CAP exam, helping you get up to speed with some of the core data science concepts covered on the test. After going over the history of CAP and related certifications, he dives into domains 1–4: Business Problem Framing, Analytics Problem Framing, Data, and Methodology.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس