مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آمادگی آزمون گواهینامه تحلیلگر حرفه ای (CAP) - حوزه های 5 -7

دسته بندی ها: علم داده (Data Science) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

آیا می خواهید حرفه خود را در علم داده و تحلیل تسریع کنید؟ کسب گواهینامه (Certified Analytics Professional (CAP را در نظر داشته باشید. این گواهینامه برتر علم داده به کارفرمایان بالقوه نشان می دهد که می توانید بینش داده ها را گلچین کنید و از یافته های خود برای تعیین گام های منطقی بعدی استفاده کنید. Jungwoo Ryoo، در این مجموعه چگونگی موفقیت مجموعه اصلی مباحث مربوط به علم داده که برای کسب گواهینامه CAP ضروری و مرتبط هستند را با روشی سریع برای برگزارکنندگان تست فراهم می کند. او در این قسمت از مجموعه، یک راهنمای مطالعه برای حوزه های امتحان 5-7 ارائه می دهد. همچنین، مطالعات موردی را به نمایش می گذارد که نشان می دهد چگونه مفاهیم حوزه دانش CAP در دنیای واقعی کار می کنند.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Certified Analytics Professional (CAP) Cert Prep: Domains 5-7 Author:Jungwoo Ryoo Duration:1:04:52 Level:BEGINNER

Want to accelerate your career in data science and analytics? Consider earning the Certified Analytics Professional (CAP) credential. This premier data science certification shows potential employers that you can glean insights from data and use your findings to determine logical next steps. In the <i>Certified Analytics Professional (CAP) Cert Prep</i> series, Jungwoo Ryoo provides test takers with an understanding of how a core set of data science topics are relevant and necessary to obtain a CAP credential in an expedited fashion. In this installment of the series, he provides a study guide for exam domains 5–7. Plus, he shares case studies that demonstrate how the CAP knowledge domain concepts work in the real world.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس