تبلیغات

آموزش اصولی Cisco BGP

دسته بندی ها: آموزش سیسکو (Cisco) ، آموزش های LinkedIn ، آموزش شبکه

پروتکل دروازه مرزی (BGP) یک پروتکل پایه ای و بدون حلقه برای مسیریابی در محیط اینترنت می باشد. در این دوره آموزشی،پروتکل مسیریابیBGP بطور کامل بررسی شده و به شما کمک می کند تا در هر یک از مفاهیم پیچیده آن مهارت پیدا کنید. در این دوره مباحثی از قبیل ویژگی گروه بندی خارجی پروتکل BGP (Esternal BGP Peering) گروه بندی داخلی و خارجی پروتکل (BGP (iBGPandeBGP peering، و کاربرد اینترفیس های Loopback، مشخصه متریک برای انتخاب بهترین مسیر خارجی (MED)، ویژگی BGP Route Reflector برای کاهش تعداد ارتباطات و موارد دیگر پوشش داده شده است. مباحث آموزش داده شده در این دوره آموزشی همچنین می تواند برای تکنسین ها و مهندسان شبکه جهت آمادگی در دو آزمون 300-101 ROUTE و 300-135 TSHOOT که برایدریافتمدرک CCNP مورد نیاز است مفید باشد.

مباحث دوره:

 • ویژگی گروه بندی خارجی پروتکل BGP
 • گروه بندی iBGP اینترفیس Loopback
 • گروهبندیeiBGP اینترفیس Loopback
 • انتشار جداول مسیریابی در محیط خط دستور
 • مشخصه های Next Hop و Origin
 • مراحل انتخاب بهترین مسیر در BGP
 • نکات مهم در مورد آدرس گام بعدی
 • ویژگیLocal Preference
 • خلاصه سازی و اعلان جدول مسیر یابی
 • هماهنگ سازی رل ها و شبکه های همبند
 • چرا و چگونه باید از ویژگی Route Reflector استفاده کرد
 • استفاده از لیست های Perfix
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Cisco BGP Essential Training Publisher:Linkedin Author:Chris Bryant Duration:2h 48m 15s Level:Intermediate

Learn the basics of Border Gateway Protocol (BGP), the essential internet routing protocol. The content covered in this course can prepare you for the 300-101 ROUTE and 300-135 TSHOOT CCNP exams.
Released: : December 3, 2018
Learn the fundamentals of Border Gateway Protocol (BGP), an essential internet routing protocol that provides loop-free routing. In this course, instructor Chris Bryant breaks down BGP, helping you master each facet of this complex topic. Learn about external BGP peering, iBGP and eBGP peering and loopback interfaces, the multi-exit discriminator (MED), route reflectors, and much more. The topics covered in this course can also help network technicians and engineers prepare for two of the required exams for the Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing and Switching certification: 300-101 ROUTE and 300-135 TSHOOT.
1. Let's Master BGP, Shall We?
Intro remarks
External BGP peering
iBGP peering and loopback interfaces
eBGP peering and loopback interfaces
Advertising routes with the network command
The origin and next hop attributes
BGP best path selection process
The mystery of the next hop address
Mystery solved
The multi-exit discriminator (MED)
Local preference: All or nothing at all
Local preference: Changing one, but not all
Carry that weight (attribute)
More weight
Route summarization and advertisements
Synchronization rules and the full mesh
The why and how of route reflectors
Prefix lists, part 1
Prefix lists, part 2
Success tips

پیشنهاد فرادرس