مطالب پیشنهادی از سراسر وب

توسعه ابر نیتیو با Node.js ،Docker و Kubernetes

دسته بندی ها: آموزش کوبرنتیز (Kubernetes) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش نود جی اس (Node.js) ، آموزش داکر (Docker) ، آموزش کلود (Cloud)

در حالی که اکثریت قریب به اتفاق برنامه های Node.js در ابر مستقر شده و اجرا می شوند، تعداد کمی از آن ها از آنچه که پلتفرم های رایانش ابری مدرن ارائه می دهند، استفاده می کنند. اگر به دنبال گام بعدی در سفر خود با رایانش ابری هستید، این دوره برای شما مناسب است. به Chris Bailey بپیوندید زیرا او به توسعه دهندگان نشان می دهد که چگونه از میزبانی محض برنامه ها در ابر به ساخت و استقرار اپلیکیشن های نیتیو ابر بروند. Chris با ارائه یک نمای کلی از مفهوم ابر نیتیو شروع کرده و اپلیکیشن های Node.js که از ویژگی های ابر استفاده می کنند را ایجاد می کند. وی سپس نحوه استفاده از یک اپلیکیشن موجود Node.js و پکیج کردن آن با استفاده از Docker، استقرار برنامه روی Kubernetes و ارتقای آن با استفاده از قابلیت های ابر نیتیو از جمله پشتیبانی از خود بهبودی و معیارها را توضیح می دهد.

6. افزودن پشتیبانی برای درخواست های پیگیری

نتیجه گیری

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Cloud Native Development with Node.js, Docker, and Kubernetes Author:Chris Bailey Duration:1:48:39 Level:INTERMEDIATE

While the vast majority of Node.js apps are deployed and run in the cloud, few leverage all that modern cloud computing platforms have to offer. If you're looking to take the next step in your cloud computing journey, then this course is for you. Join Chris Bailey as he shows developers how to go from merely hosting apps in the cloud to building and deploying cloud native apps. Chris begins by providing an overview of what it means to be cloud native and create Node.js apps that exploit the cloud's features. He then steps through how to take an existing Node.js app and package it with Docker, deploy the app to Kubernetes, and enhance it with cloud native capabilities, including support for self-healing and metrics.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس