پیشنهاد فرادرس

آموزش گواهینامه (CompTIA PenTest+ (PT0-001 - بخش 4 - انتخاب حملات (II)

دسته بندی ها: آموزش تست نفوذ ، آموزش کامپتیا (CompTIA) ، آموزش های LinkedIn ، آموزش شبکه ، تست نرم افزار

مدرک CompTIA + PenTest یک استاندارد طلایی برای ارزیابی تست نفوذ کنندگان حرفه ای می باشد. سری آموزش های (CompTIA PenTest+ (PT0-001 به شما کمک می کند تا برای این آزمون آماده شده و دانش خود را در مورد مفاهیم کلیدی به روز رسانی کنید. در این دوره آموزشی روش های مختلف حمله برای سوء استفاده از آسیب پذیری ها مورد بررسی قرار گرفته، و همچنین یاد می گیرید چگونه با استفاده از حملات تزریقکدهای مخرب به سایت ها (cross-site scripting)و با سوء استفاده ازآسیب پذیری ها موجود، به منابع امن دسترسی پیدا کنید. مدرس دوره بر اهمیت امنیت فیزیکی تاکید کرده و شرح می دهد چگونه از طریق پروتکل های Telnet و SSH به منابع موجود در مجاورت خود دسترسی پیدا کنید. در این دوره همچنین یاد می گیرید که چرا پشتکار و مخفی کاری برای فردی که شغل او تست کننده نفوذ می باشد، از اهمیت زیادی برخوردار است.

مباحث دوره:

  • نمایش حملات تزریقکدهای مخرب به سایت (cross-site scripting)
  • آسیب پذیری های کد
  • آسیب پذیری های محلی
  • ارتقاء مجوزها در محیط لینوکس
  • ارتقاء مجوزها درمحیط ویندوز
  • موارد متفرقه از ارتقاء مجوزها
  • موارد متفرقه از آسیب پذیری ها در سرورمحلی
  • امنیت فیزیکی
  • تکنیک
  • پشتکارو مخفیکاری
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 4 Select Your Attacks (II) Publisher:Linkedin Author:Michael Solomon Duration:1h 34m 42s Level:Intermediate

Prepare for the CompTIA PenTest+ certification exam. Explore attack methods such as cross-site scripting and privilege escalation—techniques covered in the third domain of the exam.
Released: : November 28, 2018
CompTIA PenTest+ is the gold standard for professional penetration testers. The CompTIA PenTest+ (PT0-001) training series helps you prepare for the exam and refresh your knowledge on key objectives. This course explores attack methods for exploiting system vulnerabilities, covered in domain three of the exam. Learn how to perform cross-site scripting, exploit code and local host vulnerabilities, and use privilege escalation to gain access to secure resources. Instructor Michael Solomon, PhD, also discusses the importance of physical security and explains how post-exploitation attacks via Telnet and SSH can help you move laterally through systems and gain access to adjacent resources. Plus, learn why persistence and stealth are so vital to the pen tester's role, and discover how to build back doors, create your own accounts, and cover your tracks.
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 4 Selecting Your Attacks, Part 2
Cross-site scripting demo
Code vulnerabilities
Local host vulnerabilities
Privilege escalation (Linux)
Privilege escalation (Windows)
Miscellaneous privilege escalation
Miscellaneous local host vulnerabilities
Physical security
Post-exploitation techniques
Persistence and stealth

پیشنهاد فرادرس