پیشنهاد فرادرس

آموزش گواهینامه (CompTIA PenTest+ (PT0-001 - بخش 7 - گزارش دهی و ارتباطات

دسته بندی ها: آموزش تست نفوذ ، آموزش کامپتیا (CompTIA) ، آموزش های LinkedIn ، آموزش شبکه ، تست نرم افزار

با کسب مدرک CompTIA PenTest +، مهارت هایخود را در زمینه تست نفوذ و مدیریت آسیب پذیری ها به دیگران نشان دهید. در این دوره آموزشی، یادمی گیرید چگونه توصیه ها و یافته ها خود را که به کمک تست نفوذ بدست آورده اید به وضوح بیان نمایید و همچنین برای آزمون CompTIA PenTest+ در زمینه گزارش دهی و ارتباط با مشتری آماده شوید. مربی مایکل سلیمان راهنمایی هایی را برای اطلاع رسانی در مورد آنچه انجام دادید در طی فرایند تست نفوذ و همچنین نتایج نهایی خود را با نوشتن گزارش های قانع کننده فراهم می کند. او همچنین بهترین شیوه ها را برای ارتباط استراتژی های کاهش توصیه شده شما ارائه می دهد.

مباحث دوره:

  • گزارش نویسی و مهارت های ارتباط با مشتری
  • نوشتن گزارش
  • گارهایی که باید بعد نوشتن گزارش انجام داد.
  • خط مشی ها در موردخطرات حاصل از نفوذ
  • مهارت های ارتباط با مشتری
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 7 Reporting and Communication Publisher:Linkedin Author:Michael Solomon Duration:36m 29s Level:Intermediate

Learn how to clearly convey your penetration test findings and recommendations as you prepare for the Reporting & Communication domain of the CompTIA PenTest+ exam.
Released: : November 28, 2018
Demonstrate your penetration testing and vulnerability management skills to others in your field by earning the CompTIA PenTest+ certification. In this course, learn how to clearly convey your pen test findings and recommendations as you prepare for the Reporting & Communication domain of the CompTIA PenTest+ exam. Instructor Michael Solomon provides tips for communicating what you did during the penetration testing process—as well as your ultimate conclusions—by writing compelling reports. He also goes over best practices for communicating your recommended mitigation strategies.
1. Reporting and Communication
Writing reports
Post-report activities
Mitigation strategies
Communication

پیشنهاد فرادرس