مطالب پیشنهادی از سراسر وب

تحویل مداوم با GitLab

دسته بندی ها: آموزش گیت لب (Gitlab) ، آموزش گیت هاب (GitHub) ، آموزش گیت ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

GitLab یک جایگزین محبوب متن باز برای ابزارهایی مانند GitHub و Bitbucket است. علی رغم رقابت، GitLab تأکید خود را روی خودمیزبانی قرار داده است (اگرچه می توان از نسخه میزبانی شده آنها نیز استفاده کرد). در این دوره نحوه نصب و بکارگیری این Git-repository manager مبتنی بر وب را برای مدیریت کد یاد بگیرید. مدرس Josh Samuelson با بررسی نحوه ایجاد یک پروژه و ناوبری رابط GitLab، دوره را شروع می کند. او سپس نحوه کار با GitLab برای ادغام مداوم و تحویل مداوم (CI/CD) و کنترل منبع را بررسی کرده و توضیح می دهد چگونه ویژگی های همکاری آن را بکار بگیرید و یک pipeline را ایجاد و راه اندازی کنید. 

نتیجه گیری

فایل های تمرین ex_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Continuous Delivery with GitLab Author:Josh Samuelson Duration:2:05:41 Level:INTERMEDIATE

GitLab is a popular open-source alternative to tools like GitHub and Bitbucket. In contrast to its competition, GitLab places an emphasis on self-hosting (although you can use their hosted version as well). In this course, learn how to install and use this web-based Git-repository manager for code management. Instructor Josh Samuelson kicks off the course by explaining how to create a project and navigate the GitLab interface. He then digs into how to work with GitLab for continuous integration and continuous delivery (CI/CD) and source control, explaining how to leverage its collaboration features, create and run a pipeline, and more.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس