مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ایجاد اولین میکروسرویس Spring Boot

دسته بندی ها: آموزش اسپرینگ بوت (Spring Boot) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش میکروسرویس ها (Microservices)

توسعه بک اند Java RESTful API خود را با تکنولوژی های Spring Boot و Spring Data تسریع کنید. این دوره برای توسعه دهندگان باتجربه جاوا در نظر گرفته شده است که می خواهند به سرعت میکروسرویس هایی را که از طریق (Java persistence API (JPA با پایگاه های داده ارتباط برقرار می کنند، بسازند. در اینجا، Mary Ellen Bowman شما را در فرآیند مرحله به مرحله ساخت یک میکروسرویس با یک RESTful API به طور برجسته با نشان دادن HATEOAS، صفحه بندی و مرتب سازی و مراحل ساختاری همراهی می کند. در مورد تکنولوژی هایی مانند Spring Boot ،Spring Data JPA و Spring Data REST اطلاعات کسب کنید و ببینید که چگونه همه آن ها در راهکار های هوشمند و ظریف قرار می گیرند. مدرس دوره برای جمع بندی، توسعه دهندگان را در مهاجرت میکروسرویس به یک منبع داده MongoDB راهنمایی می کند.

 

5. محوری برای یک منبع داده MongoDB NoSQL

نتیجه

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Creating Your First Spring Boot Microservice Author:Mary Ellen Bowman Duration:1:48:29 Level:INTERMEDIATE

Turbocharge your back-end Java RESTful API development with Spring Boot and Spring Data technologies. This course is intended for experienced Java developers who want to rapidly build microservices that connect with relational databases via the Java Persistence API (JPA). Here, Mary Ellen Bowman walks you through a step-by-step process for building a microservice with an exposed RESTful API featuring HATEOAS, paging, and sorting. Learn about technologies such as Spring Boot, Spring Data JPA, and Spring Data REST, and see how they all come together into smart and elegant solutions. To wrap up, Mary Ellen guides developers in migrating a microservice to a MongoDB data source.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس