مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش ارائه خدمات به مشتریان

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

خدمات مشتری خود را در جایی که مهم است بهبود ببخشید: رو در رو. در این دوره، نحوه ارائه خدمات خارق العاده در این زمینه و ایجاد روابط مثبت، سودآور و طولانی مدت با مشتریان آموزش داده می شود. این دوره نشان می دهد که چگونه خدمات به طور مستقیم با وفاداری مشتری پیوند می یابد و چگونه وفاداری بر خط پایین تأثیر می گذارد. همچنین تکنیک های واقعی را برای ایجاد تاثیرهای قدرتمند اول، شناخت مشتری، آماده بودن و تعیین انتظارات واضح ارائه می دهد. همچنین نکاتی را برای مقابله با مشکلات عصبانی یا نارضایتی مشتریان ارائه می دهد. بعلاوه، با ارائه خدمات بیشتر در این زمینه، روش هایی برای پیشرو بودن و فروش بیشتر پیدا کنید.

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Customer Service in the Field Author:Noah Fleming Duration:0:31:57 Level:BEGINNER_INTERMEDIATE

Improve your customer service where it matters most: face to face. This course teaches customer service reps how to provide fantastic service in the field, and create positive, profitable, and long-term relationships with customers. Customer service expert Noah Fleming shows how service is directly tied to customer loyalty, and how loyalty impacts the bottom line. He introduces tried-and-true techniques for creating powerful first impressions, knowing the customer, being prepared, and setting crystal-clear expectations. He also provides tips for dealing with angry or disgruntled problems. Plus, find ways to be proactive and sell more by servicing more in the field.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس