آموزش پیشنهادی فرادرس

خدمات مشتریان: کار در مرکز ارتباط با مشتریان

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

آیا شما در یک مرکز ارتباط با مشتریان کار می کنید؟ این دوره کارکنان مرکز ارتباط با مشتریان و دسک سرویس را با مهارت ها و دانش لازم برای موفقیت آشنا می کند. این دوره ساخته شده تا به شما و تیم تان در درک محیط منحصر به فردی که عضو آن هستید، ارائه خدمات موثر، و رشد وجهه مثبت برند کمک کند. موضوعات اصلی شامل این موارد می باشد: انتظارات مشتری، فرهنگ، حجم کار، سطح خدمات، کیفیت، برنامه اجرایی، معیار های سنجش عملکرد، پاسخگویی، اصول اخلاقی و کار تیمی. این دوره قدرت یک فرد (اثر گذاری هر نفر) را تقویت می کند و از فرصت معرفی سازمان به ده ها یا حتی صد ها مشتری در هر هفته تجلیل می کند. همچنین مربی Brad Cleveland نکات ارزشمندی برای کنار آمدن با مشتریان سرسخت، ساختن یک فرهنگ متمرکز بر مشتری، و لذت بردن از شغلتان ارائه می کند.

مقدمه

1.محیط مرکز ارتباط با مشتریان

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Customer Service: Working in a Customer Contact Center Author:Brad Cleveland Duration:0:49:41 Level:BEGINNER_INTERMEDIATE

Do you work in a contact center? This course introduces contact center and service desk employees to skills and knowledge essential for success. It is designed to help you and your team understand the unique environment you are part of, deliver effective service, and cultivate a positive brand image. Key topics include customer expectations, culture, workload, service level, quality, schedules, performance metrics, accountability, ethics, and teamwork. The course reinforces the power of one (the impact of each person) and celebrates the opportunity to represent the organization to dozens or even hundreds of customers every week. Instructor Brad Cleveland also provides valuable tips for handling tough customers, building a customer-focused culture, and enjoying your job.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس