مطالب پیشنهادی از سراسر وب

توسعه تسک های Long-Running با مایکروسافت آژور

دسته بندی ها: آموزش آژور (Azure) ، آموزش کلود (Cloud) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

فرآیندهای اصلی توسعه را برای توسعه تسک های long-running با مایکروسافت آژور بررسی کنید. در این دوره، مدرس Tiago Costa وارد عمق مبحث تسک های long-running، با نگاهی به صف ها، توابع، WebJobs و راه حل های موازی محاسبه تا جایی که به آژور تعلق دارند، می شود. نحوه بکارگیری صف های Azure Storage و صف های Azure Service Bus، کار با Azure WebJobs SDK و ایجاد Azure Functions را یاد بگیرید. به علاوه، نحوه اجرای حجم کارهای Azure Batch، بررسی batch quotas و موارد دیگر را ببینید.

نتیجه گیری

فایل های تمرین ex_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Developing Long-Running Tasks with Microsoft Azure Author:Tiago Costa Duration:1:47:37 Level:INTERMEDIATE

Explore the core development processes for developing long-running tasks with Microsoft Azure.
In this course, instructor Tiago Costa digs into the subject of long-running tasks, looking at queues, WebJobs, Functions, and parallel compute solutions as they pertain to Azure. Learn how to use Azure Storage queues and Azure Service Bus queues, work with the Azure WebJobs SDK, and create Azure functions. Plus, see how to run Azure Batch workloads, view batch quotas, and more.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس