مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش داکر - تحویل مداوم

دسته بندی ها: آموزش های لینکدین (LinkedIn)

ادغام مداوم و تحویل مداوم (CI/CD) به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا با همکاری بیشتری کار کنید و باگ ها را زودتر در چرخه عمر توسعه بیابید. داکر - یک پلتفرم حاوی نرم افزار پیشتاز - می تواند استقرار مداوم را با فراهم آوردن محیط های امن تر، مطمئن تر و تست دقیق تر امکان پذیر کند. این دوره نحوه استفاده از داکر را برای ساخت سیستم های استقرار توضیح می دهد. همچنین در مورد نحوه ساخت جعبه ابزار CI / CD خود، از جمله نحوه ساخت نصب Jenkins و ساخت تصاویر Docker برای CI آموزش می بینید. علاوه بر این، مفاهیم اساسی استقرار و ادغام مداوم را دربردارد. نحوه ساختن یک مثال ساده از استقرار مداوم با داکر را نشان می دهد. در مورد تست یکپارچه بحث می کند و غیره.

نتیجه گیری

فایل های تمرین Ex_Files_Docker_Continuous_Delivery.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Docker: Continuous Delivery Author:Arthur Ulfeldt Duration:1:57:40 Level:INTERMEDIATE

Continuous integration and continuous deployment (CI/CD) allow developers to work more collaboratively and catch bugs earlier in the development lifecycle. Docker—a leading software container platform—can greatly simplify continuous deployment by allowing for safer, more reliable deployment and testing environments. In this course, join Arthur Ulfeldt as he explains how to use Docker to build deployment systems. Arthur steps through how to build your CI/CD toolbox, including how to build a minimal Jenkins installation and build Docker images for CI. He also covers essential continuous deployment and integration concepts; shows how to build a simple example of continuous deployment with Docker; discusses integration testing; and more.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس