مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش اساسی Docker: بخش 1 - نصب و پیکربندی

دسته بندی ها: آموزش داکر (Docker) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

داکر محبوب ترین راهکار ذخیره سازی کانتینر در جهان است. این دوره همه ی چیزهایی که برای نصب و پیکربندی Docker در Mac ،Windows ،Linux و همچنین محیط های مبتنی بر ابر مانند سرویس های وب آمازون باید بدانید را پوشش می دهد. همچنین به داوطلبان (Docker Certified Associate (DCA کمک می کند تا برای امتحان این گواهینامه آماده شوند. در این دوره، متخصص مجازی David Davis، نحوه نصب Docker، راه اندازی repository، پیکربندی ورود به سیستم، مدیریت کاربران، درک namespaces و محافظت از داده های شما را نشان می دهد. او همچنین ویژگی هایی که با Docker Enterprise ارسال می شوند، از جمله Universal Control Plane و Trusted Registry را پوشش می دهد. همچنین، نکات مهمی را که برای آمادگی آزمون (Docker Certified Associate (DCA نیاز دارید را دریافت می کنید.

نتیجه

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Docker Essential Training: 1 Installation and Configuration Author:David Davis Duration:1:28:59 Level:BEGINNER

Docker is the world's most popular container storage solution. This course covers everything you need to know to install and configure Docker on Mac, Windows, and Linux, as well as cloud-based environments such as Amazon Web Services. It also helps Docker Certified Associate (DCA) candidates prepare for the certification exam. In this course, virtualization expert David Davis shows how to install Docker, set up a repository, configure logging, manage users, understand namespaces, and protect your data. He also covers features that ship with Docker Enterprise, including the Universal Control Plane and Trusted Registry. Plus, get important tips you'll need to prepare for the Docker Certified Associate (DCA) exam.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس