پیشنهاد فرادرس

آموزش Dynamo برای Revit - اسکریپت نویسی پایتون

دسته بندی ها: دیزاین ، آموزش های اتودسک (Autodesk) ، آموزش های LinkedIn ، آموزش پایتون (Python) ، آموزش رویت (Revit Architecture)

نرم ‌افزار Revit برای مدل ‌سازی سه ‌بعدی و ترسیم جزئیات ساختمانی استفاده می‌ شود و Dynamo Revit یکی از پلاگین ها و افزونه های کاربری برای نرم افزار Revit محسوب می شود که سبب افزوده شدن امکانات زیادی برای رفع نیاز های کاربر به این نرم افزار می شود. آیا شما در هنگام نیاز به یک گره Dynamo، نمی توانید آن را بیابید؟ برنامه پایتون به شما اجازه می دهد که گره های سفارشی و قدرتمند را ایجاد کنید و به کمک آن قابلیت های نرم افزار Revit را گسترش داده و چالش های پدید آمده در مدل سازی بوسیله برنامه رویت را سریع تر و هوشمندانه تر حل کنید. این دوره آموزشی زبان برنامه نویسی پایتون را برای طراحانی که می خواند بیشتر با داینامو کار کنند، معرفی می کند. در ابتدا مفاهیم اولیه پایتون مانند، انواع داده ها، شرطی ها و حلقه ها را هم زمان با تعامل مستقیم با کتابخانه هندسی Dynamo، یاد می گیرید. سپس نحوه افرایش کارایی داینامو با کتابخانه های مانند Revit API را یاد می آموزید. در فصل چهارم شما مهارت های جدید خود را بطور عملی بکار می برید. مدرس دوره نشان می دهد که چطور از Revit API برای فیلتر کردن عناصر، دسترسی به پارامتر ها، و ایحاد نمای سفارشی استفاده کنید.

توجه: این دوره آموزشی از برنامه های Dynamo 2.0.1 و Revit 2019 استفاده می کند. برای دستیابی به بهترین نتیجه از همین نسخه های نرم افزاری استفاده کنید.

مباحث دوره:

 • مفاهیم پایه در مورد پایتون
 • برنامه نویسی شی گرا چیست؟
 • مفاهیم پایه در مورد پایتون
 • تعریف متغیر ها
 • متغیر ها ی عددی
 • متغیرهای رشته ای
 • کار با لیست ها
 • تصمیم گیری با ساختارهای شرطی
 • کنترل با عملگرها
 • تکرار با حلقه for
 • تکرار با حلقه while
 • دستور break و continue
 • دیکشنری ها
 • دستور های try و expect
 • تعریف توابع
 • کار با کتابخانه ها
 • ماژول های درونی و تو کار پایتون
 • ماژول های بیرونی پایتون
 • ذخیره سازی ماژول خود
 • برنامه IronPython چیست؟
 • دسترسی به revit nodes
 • اصطلاحات رویت
 • اصطلاحات Dynamo
 • بررسی Revit API
 • جمع آوری عناصر
 • ایجاد یک ادغام کننده
 • دسترسی به پارامتر های رویت
 • تنظیمات پارامتر های رویت
 • ایجاد عناصر ....
 • مکان های عناصر
 • ایجاد یک چشم انداز یا نما
 • جعبه های
 • انواع IronPython و Revit API
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Dynamo for Revit: Python Scripting Publisher:Linkedin Author:Jeremy Graham Duration:3h 37m 28s Level:Intermediate

Learn to how to use Python scripting to extend the power of Dynamo and automate common Revit tasks.
Released: : December 14, 2018
Can't find the Dynamo node you need? Python allows you to create powerful custom nodes that extend the functionality of Dynamo and solve your Revit modeling challenges in smarter, faster ways. This course introduces the Python programming language to designers who want to do more with Dynamo. First, learn the basics of Python, including data types, conditionals, and loops, while interacting directly with Dynamo Geometry library. Then find out how to extend the functionality with Dynamo with libraries such as the Revit API. In chapter four, you put your new skills to work. Instructor and BIM expert Jeremy Graham shows how to use Python and the Revit API to filter elements, access parameters, and create custom views.
Note: This course uses Dynamo 2.0.1 and Revit 2019. For best results, it helps to have the same versions of the software.
Introduction
Jumping into Python and Dynamo
What you should know
Exercise files
1. Dynamo and Python
The Python node basics
What is OOP?
Importing the Dynamo library
2. Python Basics
Defining variables
Numbers
Strings
Working with lists
Making decisions with conditionals
Control with operators
Logical operators
Looping with the for loop
Looping with the while loop
Break and continue
Nested loops
Dictionaries
Try and except
Defining functions
3. Working with Libraries
Built-in Python modules
Extending Python modules
Saving our own module
What is IronPython?
Accessing Revit nodes
Importing the Revit API
Working with the Revit API
Revit conversions
Dynamo conversions
Navigating the Revit API
4. Revit API
Collecting elements
Creating a collector
Getting Revit parameters
Setting Revit parameters
Creating line-driven elements
Element locations
Adjusting elements
Creating a view
View bounding boxes
Revit API and IronPython types
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس