پیشنهاد فرادرس

آموزش بهبود عکس های چشم انداز با فتوشاپ و لایتروم

دسته بندی ها: آموزش لایت روم (Lightroom) ، آموزش های ادوبی (Adobe) ، آموزش فتوشاپ (Photoshop)

عکس های چشم انداز مانند بیابان عکس های زیبایی هستند اما برای ایجاد درخشندگی بیشتر این تصاویر، کارهای پس از تولید اغلب مورد نیاز است. در این دوره با تکنیک ها و ابزارهای پس از تولید، تنظیمات جهانی، از جمله نحوه برداشت و صاف کردن تصاویر و تنظیم توناژ و رنگ، نحوه تنظیمات توناژ و رنگ محلی در هر دو Lightroom و Photoshop و همچنین نحوه بهبود عکس های خود با فکر کردن به عنوان یک نقاش آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • بهبود عکس های چشم انداز با post-production
 • معرفی عکس های چشم انداز
 • چیزی که باید بدانید
 • گردش کار
 • Aspect ratio
 • سیاه و سفید و رنگ
 • Global tone
 • Global color
 • HDR
 • تنظیمات محلی
 • تنظیم رنگ محلی در Lightroom
 • تنظیم رنگ محلی در Lightroom
 • حرکت از Lightroom به فتوشاپ
 • متن محلی در فتوشاپ
 • تنظیمات رنگ محلی در فتوشاپ
 • فکر کردن مثل یک نقاش
 • نتیجه
 • مراحل بعدی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Enhancing Landscape Photos with Photoshop and Lightroom Publisher:Linkedin Author:Ben Long Duration:1h 30m 48s Level:Beginner + Intermediate

Explore post-production tools and techniques that can help you tackle the unique challenges of landscape photography.
Released: : December 21, 2018
Great landscape photographs capture the raw beauty of the wilderness—but in order to make these images shine, post-production work is often needed. In this course, Ben Long focuses on the post-production tools and techniques that can help you tackle the unique challenges of landscape photography. Ben begins by demonstrating how to make global adjustments, including how to crop and straighten your images and adjust the tone and color. He then shares how to make localized tone and color adjustments in both Lightroom and Photoshop, as well as how to enhance your photos by thinking like a painter.
Introduction
Improve your landscape photography with post-production
What is landscape photography?
What you should know
1. Global Adjustments
Workflow
Cropping and straightening
Aspect ratio
Black and white and color
Global tone
Global color
HDR
2. Localized Adjustments
Localized tone adjustments in Lightroom
Localized color adjustments in Lightroom
Moving from Lightroom to Photoshop
Localized tone in Photoshop
Localized color adjustments in Photoshop
Thinking like a painter
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس