مطالب پیشنهادی از سراسر وب

نکات آزمون: AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02)

دسته بندی ها: وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

کسب AWS Certified Solutions Architect - گواهینامه Associate به کارفرمایان فعلی و آینده شما نشان می دهد که مهارت های لازم برای طراحی و استقرار اپلیکیشن ها را در وب سرویس های ابری آمازون (AWS) را دارید. این دوره مروری بر پیشنهادات و مزایای AWS و مدارک لازم برای پیگیری گواهینامه AWS Certified Solutions Architect - Associate را ارائه می دهد. مدرس Tom Carpenter با تمرکز بر نسخه به روز شده 2020، بینش هایی را در مورد خود آزمون ارائه می دهد. او در این دوره، نکات مربوط به تست زنی را به اشتراک می گذارد و اهمیت دستیابی به گواهینامه AWS را برای رشد شغلی بررسی می کند.

مقدمه

2. بررسی گواهینامه های AWS

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Exam Tips: AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02) Author:Tom Carpenter Duration:0:53:39 Level:INTERMEDIATE

Earning the AWS Certified Solutions Architect – Associate certification shows your current and future employers that you have the skills needed to design and deploy applications in the Amazon Web Services (AWS) cloud. This course provides an overview of the offerings and benefits of AWS, and the qualifications required to pursue the AWS Certified Solutions Architect – Associate certification. Instructor Tom Carpenter provides insights into the exam itself, focusing on the updated 2020 version of the test. Along the way, he shares test-taking tips and explores the importance of attaining AWS certification for career growth.<br><br>This Total Seminars course covers the exam certification topics. For information on additional study resources—including practice tests, lab simulations, books, and discounted exam vouchers—visit <a href="https://www.totalsem.com/linkedin/" target="_blank">totalsem.com/linkedin</a>. LinkedIn Learning members receive special pricing.<br><br>This course was created by Total Seminars. We are pleased to offer this training in our library.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس