مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش هوش تجاری با اکسل - بخش 3 - Power Pivot و DAX

دسته بندی ها: آموزش اکسل (Excel) ، آموزش آفیس (Microsoft office) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش کسب و کار (Business)

عبارت های تحلیل داده (DAX) به کاربران مایکروسافت اکسل اجازه می دهد تا محاسبات قدرتمندی را در Power Pivot ایجاد کنند. در این دوره با استفاده از زبان DAX و Power Pivot جهت بررسی و تحلیل مدل های داده رابطه ای آشنا می شوید. همچنین افزودن ستون ها و اندازه گیری های محاسبه شده به مدل های داده در Excel را فرا خواهید گرفت. علاوه بر این، تفاوت بین ستون های محاسبه شده و اندازه ای DAX را یاد خواهید گرفت، توابع و فرمول های رایج DAX را بررسی خواهید کرد و بهترین شیوه های کار با DAX و Power Pivot را آموزش میبینید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • شروع کار
 • مهم: نسخه ها و سازگاری
 • انتظارات را تعیین کنید
 • Power Pivot و DAX
 • ایجاد جدول Power Pivot
 • Power Pivots درمقابل محورهای عادی
 • معرفی عبارت های تحلیل داده (DAX)
 • ستون های محاسبه شده
 • اندازه های DAX
 • ایجاد اندازه های ضمنی و واضح
 • AutoSum
 • درک filter context
 • بهترین شیوه های Power Pivot
 • توابع رایج DAX
 • معرفی توابع DAX
 • اپراتورها و سینتکس فرمول DAX
 • دسته های تابع رایج DAX
 • توابع math و COUNT، COUNTA، DISTINCTCOUNT و COUNTROWS
 • توابع منطقی (IF، AND و OR)
 • سوئیچ و سوئیچ (TRUE)
 • توابع متن
 • تابع CALCULATEstats
 • متن فیلتر را با FILTER اضافه کنید: قسمت 1
 • متن فیلتر را با FILTER اضافه کنید: قسمت 2
 • فیلتر متن را با ALL حذف کنید
 • فرمول های هوش زمانی
 • ملاحظات سرعت و عملکرد
 • بهترین شیوه های DAX
 • آپشن های مصورسازی داده
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Excel Business Intelligence Part 3: Power Pivot and DAX Publisher:Linkedin Author:Chris Dutton Duration:4h 1m 13s Level:Intermediate

Learn how to use Power Pivot and the DAX language to explore and analyze relational data models in Excel.
Released: : May 9, 2018
Data Analysis Expressions (DAX) allow Microsoft Excel users to create powerful calculated fields in Power Pivot. In this course—the third and final installment of the Excel Business Intelligence series—experienced Excel trainer Chris Dutton spells out how to use the DAX language and Power Pivot to explore and analyze relational data models. Chris picks up where he left off in the previous installment of the series, demonstrating how to add calculated columns and measures to data models in Excel. He highlights the differences between calculated columns and DAX measures, covers common DAX formulas and functions, and discusses best practices for working with DAX and Power Pivot.
Introduction
Welcome
1. Getting Started
Important: Versions and compatibility
Set expectations
2. Power Pivot and DAX 101
Introduction to Power Pivot and DAX
Create a Power Pivot table
Power Pivots versus normal pivots
Introduction to Data Analysis Expressions (DAX)
Calculated columns
DAX measures
Create implicit measures
Create explicit measures (AutoSum)
Create explicit measures (Power Pivot)
Understand filter context
Step-by-step measure calculation
Recap: Calculated columns versus measures
Power Pivot best practices
3. Common DAX Functions
Introduction to DAX functions
DAX formula syntax and operators
Common DAX function categories
Basic math and stats functions
COUNT, COUNTA, DISTINCTCOUNT, and COUNTROWS
Logical Functions (IF, AND, and OR)
Switch and Switch (TRUE)
Text functions
The CALCULATE function
Add filter context with FILTER: Part 1
Add filter context with FILTER: Part 2
Remove filter context with ALL
Join data with RELATED
Iterator ("X") functions: SUMX
Iterator ("X") functions: RANKX
Basic date and time functions
Time intelligence formulas
Speed and performance considerations
DAX best practices
Conclusion
Final section
Data visualization options
Conclusion

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 709.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Linkedin Excel Business Intelligence Part 3 Power Pivot and DAX_git.ir.rar