مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش اکسل: نکات PivotTable

دسته بندی ها: آموزش اکسل (Excel) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش آفیس (Microsoft office) ، آموزش آفیس 365

از یک کاربر مبتدی در PivotTale به یک کاربر مسلط تبدیل شوید. چگونگی بکارگیری Excel PivotTables و Excel PivotCharts برای تجزیه و تحلیل قدرتمند داده ها را یاد بگیرید. Chris Dutton این راهنما را با انبوهی از تمرینات مفید و نمونه های کاربردی در دنیای واقعی پیش می برد. او نحوه ساختار داده ها، تغییر شکل و نماهای جدول، ارتقاء کنترل های طراحی، ترتیب بندی، فیلترگذاری، گروه سازی، و ساخت داشبوردهای تعاملی را نشان می دهد. با استفاده ازPDF cheat sheets و فایل رهکار اکسل درحین همراهی یاد بگیرید.

نکته: مدرس از آفیس 365 استفاده می کند. بعضی از ویژگی ها ممکن است در همه نسخه ها موجود نباشند.

نتیجه گیری

فایل های تمرین Ex_Files_Excel_PivotTable_Tips.zip

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Excel: PivotTable Tips Author:Chris Dutton Duration:1:38:36 Level:INTERMEDIATE

Go from beginner to power PivotTable user. Learn how to use Excel PivotTables and PivotCharts for powerful data analysis. Chris Dutton leads this practical guide, filled with lots of hands-on exercises and real-world use cases. He shows how to structure your data; change table layouts and styles; leverage design controls; perform sorting, filtering, and grouping; and create interactive dashboards. Use the PDF cheat sheets and the Excel solution file to follow along as you learn.<br><br>

Note: The instructor uses Office 365 ProPlus. Some features may not be available in all versions of Excel.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس