مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش اکسل: نکات بهره وری

دسته بندی ها: آموزش اکسل (Excel) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش آفیس (Microsoft office)

با تسلط بر همان ابزارها و تکنیک های مورد استفاده حرفه ای ها، بهره وری خود را شارژ کنید، کارآمدتر کار کنید و به یک کاربر قدرتمند اکسل تبدیل شوید. در این دوره، Chris Dutton، کارشناس و مدرس تحلیل، شما را با دموها و مطالعات موردی آشنا می کند که برای کمک به شما در افزودن ابزارهای قدرتمند بهره وری به مجموعه مهارت های اکسل شما، طراحی شده اند. بیاموزید که چگونه با میانبرهای صفحه کلید به کاربرگ بروید، سریعا ردیف های خالی را بردارید، الگوهای پر کردن را اعمال کنید، از سلول ها و فرمول ها محافظت کنید، از ابزارهای پیشرفته مرتب سازی، فیلتر کردن و موارد دیگر استفاده کنید. از خانه با برگه های تقلب PDF قابل بارگیری، کتاب های کار تمرینی و فایل های راهکار همراه باشید.

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Excel: Productivity Tips Author:Chris Dutton Duration:1:22:51 Level:INTERMEDIATE

Supercharge your productivity, work more efficiently, and become an Excel power user by mastering the same tools and techniques used by the pros. In this course, analytics expert and instructor Chris Dutton guides you through demos and case studies designed to help you add powerful productivity tools to your Excel skill set. Learn how to navigate worksheets with keyboard shortcuts, remove blank rows quickly, apply fill patterns, protect cells and formulas, apply advanced sorting and filtering tools, and more. Follow along from home with downloadable PDF cheat sheets, practice workbooks, and solution files.<br><br>

Note: Chris uses Microsoft Office 365 ProPlus (Microsoft 365 Apps) throughout the course, so some tips may not apply to all versions of Excel.<br><br>

This course was created by Chris Dutton. We are pleased to offer this training in our library.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس