تبلیغات

آموزش مبانی سرمایه گذاری

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

سرمایه گذاری در دنیای واقعی وجود دارد و این افراد را تحت تاثیر قرار می دهد: اشخاص، خانوده ها، شرکت ها و دولت‌مردان. این موضوع ممکن است پیچیده به نظر برسد، اصل سرمایه گذاری درباره تصمیم گیری در مورد این که چه چیزهایی را بخریم، کسب پول مورد نیاز برای خرید آن و مدیریت کارآمد منابعی که هم اکنون در اختیار دارید، می باشد. در این دوره، اساتید تجارت دانشگاه Brigam Young ، Jim و Kay Stice، بررسی جامعی از سرمایه گذاری ارائه می دهند، از خواندن ترازنامه تا درک مشتقات و اوراق بهادار، همه چیز را توضیح می دهند. آن ها با سؤالاتی از قبیل "تفاوت‌های بین مدیریت سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت چیست؟" و "تفاوت‌های بین یک بانک سنتی، یک بانک سرمایه گذاری و یک صندوق سرمایه گذاری چیست؟"، برخورد می کنند. در طول راه، می توانید به گزارش های مالی شرکت هایی مانند Walmart ،Toys "R" Us، IPO مایکروسافت و فیس بوک و حتی داده هایی که در تصمیمات مالی شخصی قرار می گیرند، مانند تصمیم گیری در مورد خرید یک ماشین، نگاهی بیندازید.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Finance Foundations Author:Jim Stice, Kay Stice Duration:2:40:05 Level:BEGINNER

Finance exists in the real world. It impacts everyone: individuals, families, companies, and governments. While it may sound complicated, at its core finance is about deciding what to buy, getting the money you need to buy it, and efficiently managing the resources you already own. In this course, Brigham Young University business professors Jim and Kay Stice provide a comprehensive overview of finance, touching on everything from reading a balance sheet to understanding derivatives and securities. They tackle questions such as "What is the difference between short-term financial management and long-term financing?" and "What is the difference between a traditional bank, an investment bank, and an investment fund?" Along the way, you can get an inside look at financial reports from companies such as Walmart and Toys "R" Us, the IPOs of Microsoft and Facebook, and even the data that go into personal financial decisions, such as deciding whether to buy a car.

پیشنهاد فرادرس