مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش اصولی مدیریت فایروال

دسته بندی ها: آموزش امنیت شبکه ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش شبکه (Computer network)

در حال حاضر امنیت بزرگترین نیاز در دنیای دیجیتال است و اجرای آن هیچ نشانی از کاهش سرعت را نشان نمی دهد. هنگامی که نوبت به محافظت از شبکه خصوصی می رسد، فایروال اساسی ترین فناوری امنیتی در آنجا است. در این دوره، مربی Sean Colins، اصول عملکرد فایروال، پیکربندی و مدیریت را در بخش هایی کوتاه که برای درک آسان طراحی شده اند، پوشش می دهد تا این فناوری امنیتی پیچیده شبکه، تازه کارها را به مدیران سطح متوسط فایروال تبدیل کند. مربی، از وظایف ابتدایی و پیشرفته پیکربندی فایروال فراتر رفته، به اشتراک گذاری مطالعات موردی عملی می پردازد و نکاتی در مورد عیب یابی ارائه می دهد. پس از پایان این دوره، شما آماده خواهید بود تا فایروال شخصی خود را راه اندازی کرده و آن را در شبکه خود اجرا کنید.

نتیجه

فایل های تمرین Ex_Files_Firewall_Admin_EssT.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Firewall Administration Essential Training Author:Sean Colins Duration:2:00:09 Level:BEGINNER

Security is the greatest need in the digital world right now, and it shows no sign of slowing down. And when it comes to protecting a private network, a firewall is the most fundamental security technology out there. In this course, Sean Colins covers the fundamentals of firewall functionality, configuration, and administration in short, easy-to-understand segments designed to put this complex network security technology into the reach of novice to intermediate firewall administrators. Sean goes over basic and advanced firewall configuration tasks, shares practical case studies, and offers troubleshooting tips. Upon wrapping up this course, you'll be ready to get your own firewall up and running on your network.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس