تبلیغات

آموزش اصول مبانی انقلاب صنعتی چهارم (Industry 4.0)

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

جهان با یک انقلاب صنعتی چهارم متحول می شود. انقلاب صنعتی چهارم که بعضاً از آن به عنوان Industry 4.0 یا I4.0 یاد می شود، یک گام جلوتر می رود. این فناوری که اتوماسیونی در مقیاس بزرگ و کم هزینه و هوشمند سازی دستگاه است، این پتانسیل را دارد که بر نحوه یادگیری، کار، حرکت و برقراری ارتباط و تعامل تأثیر بگذارد. این مجموعه سخنرانی مبتنی بر تحولات مخرب در علم و فرهنگ و تأثیر آنها در آینده است. در این دوره در مورد فن آوری های اصلی که در حال ظهور هستند از جمله هوش مصنوعی و blockchain و تأثیر آنها بر شهرها ، صنایع و مردم مطلع می شوید. این دوره همچنین توضیح می دهد که چگونه مردم می توانند اقدامی انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که Industry 4.0 هیچ کس را پشت سر خود نگذاشته است.

سرفصل:

 • مقدمه
 • تغییرات آینده با انقلاب صنعتی چهارم
 • تاریخچه انقلاب های صنعتی
 • منظور ما از انقلاب های صنعتی چیست؟
 • چهار انقلاب صنعتی
 • عناصر تغییر
 • اهمیت سرعت، دامنه و تأثیر آن
 • همه به هم وصل می شوند
 • بررسی تحول سریع دیجیتال و موج سوم
 • پیشرفت های سریع در علوم مختلف
 • تغییرات اقتصادی و جمعیتی
 • فن آوری های اصلی
 • تصویر بزرگی از روند فناوری
 • هوش مصنوعی
 • اینترنت اشیا
 • بلاکچین
 • وسایل نقلیه خودمختار
 • تأثیر این انقلاب
 • ظهور شهرهای هوشمندتر
 • آینده کار
 • صنایع در معرض خطر
 • اخلاق فناوری
 •  آماده سازی و پاسخ دادن به تغییر
 • اقدام: سازمان ها
 • اقدام: افراد
 • انتخاب های ما و چالش های پیش رو
 • نتیجه
 • مراحل بعدی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Foundations of The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) Publisher:Linkedin Author:Jonathan Reichental Duration:1h 51m 28s Level:Beginner + Intermediate

Explore the technology and disruptors of Industry 4.0. Learn about the impact of I4.0, the fourth industrial revolution, on our society, jobs, and lives.
Released: : January 2, 2019
The world is being transformed by a fourth industrial revolution. Sometimes referred to as Industry 4.0 or I4.0, the fourth industrial revolution takes the digital revolution a step further. The technology at its center—large-scale, low-cost automation and machine intelligence—has the potential to affect how we learn, work, move, communicate, and interact. This lecture-based series reviews the disruptive changes underway in science and culture and their impact on the future. Learn about the main technologies that are emerging, including artificial intelligence and blockchain, and their effect on cities, industries, and people. Dr. Jonathan Reichental also explains how people can take action to ensure Industry 4.0 doesn't leave anybody behind.
Introduction
Upcoming changes with the fourth industrial revolution
1. History of the Industrial Revolutions
What do we mean by industrial revolutions?
The four industrial revolutions
2. The Elements of Change
The significance of velocity, scope, and impact
Everyone is getting connected
Exploring rapid digital transformation and the third wave
Rapid advances in different sciences
Economic and demographic shifts
3. The Core Technologies
The big picture of technology trends
Artificial intelligence
Internet of Things
Blockchain
Autonomous vehicles
4. The Impact of This Revolution
The emergence of smarter cities
The future of work
Industries at risk
Ethics of technology
5. Preparing and Responding to Change
Taking action: Organizations
Taking action: Individuals
Our choices and the challenges ahead
Conclusion
Next Steps

پیشنهاد فرادرس