مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Git - شاخه ها، ادغام ها و ریموت ها

دسته بندی ها: آموزش گیت (Git) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، فریمورک ها

Git نرم افزار کنترل نسخه محبوب و رایگان، امکان دسترسی شما را به ابزارهای قدرتمند مدیریت کد از جمله برنچ سازی، ادغام، و ریموت مخازن (repositories) فراهم می کند. این دوره نحوه استفاده از این ویژگی ها و فرمان ها را برای ردیابی تغییرات و همکاری توضیح می دهد. نحوه ناوبری commit tree و بررسی گزارش برای یافتن کامیت های خاص را بیاموزید. بدون ایجاد تأثیرگذاری بر پروژه اصلی، برنچ ها را برای تست ایده های جدید ایجاد کنید و در صورت کار کردن، آن تغییرات را در پروژه ادغام یا merge کنید. شما همچنین می توانید برنچ ها را برای خنثی کردن تغییرات و ذخیره تغییراتی که آماده کامیت شدن در ذخیره سازی موقت نیستند، مجددا تنظیم کنید. مدرس Kevin Skoglund همچنین نشان می دهد که چگونه می توانید یک مخزن ریموت را برای کار با سایر توسعه دهندگان و پیاده سازی یک گردش کار همکاری برای اطمینان از کار موثر در کنار هم، راه اندازی کنید.

3. تنظیم مجدد برنچ ها

نتیجه

فایل های تمرین Ex_Files_Git_Branches_Merges_Remotes.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Git: Branches, Merges, and Remotes Author:Kevin Skoglund Duration:2:58:22 Level:BEGINNER

Git—the popular and free version control software—unlocks powerful code management tools, including branching, merging, and remote repositories. The course explains how to use these features and commands for change tracking and collaboration. Learn to navigate the commit tree and review the log to find specific commits. Find out how to create branches to test new ideas without impacting the main project and merge those changes into the project if they work out. You can also reset branches to undo changes and stash changes that are not ready to be committed in temporary storage. Instructor Kevin Skoglund also shows how to set up a remote repository to work with another developer and implement a collaboration workflow to ensure you are working together effectively.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس