آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش اساسی GitHub

دسته بندی ها: آموزش گیت هاب (GitHub) ، آموزش گیت ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

از GitHub نهایت استفاده را ببرید، ابزار ابتکاری استانداردی که برای همکاری و اشتراک گذاری کد استفاده می شود. یاد بگیرید که چگونه از ویژگی هایی استفاده کنید که کانال ارتباطی نرم افزارهای مدرن را افزایش داده و از آن پشتیبانی کنند. این دوره به توسعه دهندگان نشان می دهد که چگونه استفاده خود از GitHub را افزایش داده و در اکوسیستم گیت هاب نفوذ کنند تا جریان های کاری موجود را تقویت کرده و شخصی سازی کنند. مدرس دوره Aaron Stewart، متخصص محتوای آموزشی در گیت هاب، مفاهیم مهمی مانند مدیریت سازمان ها و تیم ها، امکان ادغام و تحویل پیوسته، انجام بررسی کد و استفاده از محافظ انشعابات را توضیح می دهد. علاوه بر این یاد می گیرید که چگونه با حفظ شرایط پیشین، تنظیم مجدد کامیت ها از روی تاریخ، یافتن تغییرات و تقویت کامیت ها، با استفاده از Git از موقعیت های دشوار خارج شوید. سرانجام با فرهنگ منبع داخلی را  آشنا می شوید، که می تواند روش همکاری شما با یک سازمان تغییر دهد - حتی هنگامی که نرم افزاری که شما در حال توسعه آن هستید اختصاصی است.

نتیجه گیری

فایل های تمرین Ex_Files_Github_EssT.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin GitHub Essential Training Author:Aaron Stewart Duration:2:48:48 Level:INTERMEDIATE

Get the most from GitHub, the industry-standard tool for collaborating on and sharing code. Learn how to use features that support and enhance the modern software pipeline. This course shows developers how to extend their use of GitHub and how to leverage the GitHub ecosystem to customize and enhance existing workflows. Instructor Aaron Stewart, training content specialist at GitHub, explains important concepts such as managing organizations and teams, enabling continuous integration and delivery, conducting code reviews, and using branch protections. Plus, discover how to get out of sticky situations with Git by reverting past commits, resetting commits from history, locating changes, and reinforcing commits. Finally, explore inner-source culture, which can transform the way you collaborate within an organization—even when the software you’re developing is proprietary.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس