مطالب پیشنهادی از سراسر وب

دستیار Google: ساخت اکشن ها

دسته بندی ها: سرویس های گوگل ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

دستگاه های Google از یک رابط صوتی رایج پشتیبانی می کنند و شما می توانید اکشن های خود را به آن اضافه کنید. از بعضی جهات، اکشن ها دارای بخش های متحرک زیادی نیستند- یک رابط ساده برای شروع به کار و فایل های JSON برای مدیریت پیچیدگی وجود دارد، و همه این ها در گوگل میزبانی می شود. هر یک از این پرسش های خود را بالا می برد، با این وجود شما برای ارائه پاسخ به افرادی که درخواست ها را ایجاد می کنند باید به منطق خود متصل شوید.

در این دوره، به Emmanuel Henri بپیوندید؛ او به بررسی عمیق اکشن های Google Assistant می پردازد و شما را با نحوه اتصال اکشن های صوتی به سرویس های وبی که تعریف می کنید، آشنا می کند. او برای شروع، مبانی اکشن ها را پوشش داده و نحوه ایجاد اولین اکشن شما را نشان می دهد. سپس، نحوه ایجاد intents جدید با مراحل آموزش، تست ضبط کلمات گفته شده و استفاده از webhooks برای اجرای روش های دیگر استفاده از اکشن ها را به اشتراک می گذارد.

1. مقدمه و راه اندازی

نتیجه

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Google Assistant: Building Actions Author:Emmanuel Henri Duration:0:43:55 Level:INTERMEDIATE

Google devices support a common voice interface, and you can add your own actions to it. In some ways, actions don't have too many moving parts—there's a simple interface to get started and JSON files for handling complexity, and it all gets hosted at Google. Each of those parts raises its own questions, though, and you'll need to connect to your logic to provide responses to the people making requests. In this course, join Emmanuel Henri as he digs into Google Assistant actions and steps through how to connect voice actions to web services you define. To begin, he covers the basics of actions and shows how to create your first action. Then, he shares how to create new intents with training phases, test the capture of spoken words, and use webhooks to implement other ways to use actions.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس