مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Gradle برای کتابخانه ها و اپلیکیشن های مبتنی بر جاوا

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

Gradle ساخت و تست برنامه های جاوا را با مجموعه ویژگی های جذاب خود آسان می کند. این دوره تسک های معمول مورد نیاز برای کار با یک پروژه جاوا را آموزش می دهد، از جمله کامپایل کد، افزودن وابستگی ها، تست های در حال اجرا و ساخت یک فایل JAR. برای تکمیل این دوره به دانش اولیه زبان برنامه نویسی جاوا نیاز خواهید داشت. مدرس Benjamin Muschko شما را با ساختار پروژه و کد منبع یک پروژه ساده جاوا آشنا می کند، سپس نحوه اعمال و کاوش پلاگین جاوا برای Gradle را نشان می دهد. این دوره نحوه تولید Javadocs را برای یک پروژه جاوا توضیح می دهد. مدرس دوره، اصول مدیریت وابستگی را بررسی می کند. او برای تست یک پروژه جاوا و برطرف کردن مجموعه تست های ناموفق، هر کاری را که باید انجام دهید را بررسی می کند. همچنین، برخی از منابع یادگیری اضافی را برای تعمیق دانش Gradle شما فراهم می کند.

نتیجه گیری

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Gradle for Java-Based Applications and Libraries Author:Benjamin Muschko Duration:0:57:36 Level:INTERMEDIATE

Gradle makes building and testing Java programs easy with its compelling feature set. This course teaches the typical tasks needed to work with a Java project, including compiling code, adding dependencies, running tests, and building a JAR file. You will need a basic knowledge of the Java programming language to complete this course. Instructor Benjamin Muschko walks you through the project structure and source code of a simple Java project, then shows how to apply and explore the Java plugin for Gradle. The course explains how to generate Javadocs for a Java project. Benjamin covers the basics of dependency management. He steps through each task you need to complete, to test a Java project and fix a failed test suite. Plus, Benjamin provides some additional learning resources to deepen your Gradle knowledge.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس