مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش طراحی تعامل: پروژه ها و پلتفرم ها

دسته بندی ها: آموزش یو ایکس (UX) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش طراحی وب

ماموریت یک طراح تعامل در تمامی پروژه ها یکسان است: ایجاد تجربه ای که کاربران آن را دوست داشته باشند. با این که اپلیکیشن ها و پلتفرم هایی که روی آن کار می کنید ممکن است از مشتری تا مشتری متفاوت باشد، تکنیک های طراحی کاربر محور می تواند به شما در رسیدن به این هدف اصلی، تقریباً در هر نوع پروژه ای کمک کند. در این دوره، Diane Cronenwett به بررسی عمیق تر طراحی تعامل می پردازد و به بررسی هر یک از پلتفرم های اصلی، فرآیندها و انواع پروژه هایی که به عنوان یک طراح UX با آن ها مواجه می شوید، می پردازد. او تکنیک ها و ابزارهای کلی را برای ارزیابی نیازهای کاربر و طراحی برای سطوح مختلف تجربه به اشتراک می گذارد. وی سپس به چالش های متداول شما هنگام طراحی تجارب مصرف کننده و شرکت و همچنین رابط های مدرن مانند wearables می پردازد.

مقدمه

نتیجه

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Interaction Design: Projects and Platforms Author:Diane Cronenwett Duration:1:37:16 Level:INTERMEDIATE

An interaction designer's mission is the same on every project: create an experience that users will love. And while the applications and platforms you work on may vary greatly from client to client, user-centered design techniques can help you accomplish this central goal on nearly any kind of project. In this course, Diane Cronenwett takes a deeper dive into interaction design, exploring each of the key platforms, processes, and project types you'll encounter as a working UX designer. Diane shares general techniques and tools for evaluating user needs and designing for different experience levels. She then goes over common challenges you'll face when designing consumer and enterprise experiences, as well as modern interfaces such as wearables.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس