آموزش پیشنهادی فرادرس

معرفی هوش مصنوعی به سازمانتان

دسته بندی ها: هوش مصنوعی ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش اسکرام (Scrum) ، آموزش کسب و کار (Business)

هوش مصنوعی (AI) طوفانی در جهان به پا کرده است. تولید، مراقبت های بهداشتی، و دیگر صاحبان صنایع پیوسته این فناوری را بکار می گیرند تا فرآیندشان را تسهیل کنند، و قدرت پیش بینی را ارتقاء ببخشند و عموماً از منحنی جلوتر قرار بگیرند. در این دوره، آنچه معرفی هوش مصنوعی به سازمانتان را با موفقیت روبرو می سازد را بررسی کنید. مدرس Jonathan Fernandes در مسیر نحوه تعیین آمادگی سازمان شما برای هوش مصنوعی و همچنین پرورش و ارائه یک پرونده تجاری قانع کننده برای اتخاذ این فناوری گام برمی دارد. علاوه براین، او نحوه پیاده سازی موفق هوش مصنوعی با استفاده از متدولوژی اسکرام (scrum)، مدیریت جمع آوری داده ها و مدل سازی هوش مصنوعی، استقرار، و درنهایت نظارت بر مدل های هوش مصنوعی یک باردر  تولید را به اشتراک می گذارد.

معرفی دوره

3. پیاده سازی هوش مصنوعی

4. جمع آوری داده ها و مدل سازی هوش مصنوعی

5. استقرار و بهینه سازی کنید

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Introducing AI to Your Organization Author:Jonathan Fernandes Duration:0:53:25 Level:BEGINNER

Artificial intelligence (AI) is taking the world by storm. Manufacturing, healthcare, and a host of other industries are steadily adopting this technology to streamline processes, enhance predictability, and generally keep ahead of the curve. In this course, discover what it takes to successfully introduce AI to your organization. Instructor Jonathan Fernandes steps through how to determine whether your organization is ready for AI, as well as how to develop and present a compelling business case for adopting the technology. Plus, he shares how to successfully implement AI—including how to do so using the scrum methodology—how to handle data collection and AI modeling, deploy, and finally monitor AI models once in production.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس