مطالب پیشنهادی از سراسر وب

معرفی Maven

دسته بندی ها: آموزش Apache Maven ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

Apache Maven یک سیستم ساخت قدرتمند است که توسط هزاران توسعه دهنده جاوا در پروژه های سازمانی، آزادکاری و متن باز استفاده می شود اما می تواند کارهای بیشتری هم انجام دهد. این دوره بر اصول استفاده از Maven برای مدیریت وابستگی ها، ایجاد و گزارش گیری تمرکز کرده است. مربی دوره Frank Moley از مباحث پایه شروع می کند: مدل هدف پروژه (POM) و عناصر POM، از جمله خصوصیات و وابستگی ها. وی سپس چرخه عمر ساخت را مرور می کند و نشان می دهد که چگونه می توان از افزونه های Core و Tools استفاده کرد تا کارهای دیگری نظیر پاکسازی و تدوین را به صورت خودکار انجام دهند. او همچنین نحوه مدیریت وابستگی ها، از جمله ایجاد پرونده های uber JAR را برای پکیج کردن اجرا با وابستگی های آن نشان می دهد. سرانجام، وی گزارش گیری را با سایت های Maven و افزونه های محبوب پوشش می دهد. در پایان دوره، شما باید به اندازه کافی با Maven آشنا باشید تا از آن برای رفع نیازهای تقریباً هر پروژه جاوا، از مؤلفه های ساده گرفته تا ساخته های سفارشی منحصر به فرد، استفاده کنید.

نتیجه گیری

فایل های تمرین Ex_Files_Introducing_Maven.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Introducing Maven Author:Frank P Moley III Duration:1:36:04 Level:INTERMEDIATE

Apache Maven is a powerful build system used by thousands of Java developers on enterprise, freelance, and open-source projects. But it can do so much more. This course focuses on the basics of using Maven for dependency management, builds, and reporting. Instructor Frank Moley starts with the foundations: the project object model (POM) and POM elements, including properties and dependencies. He then reviews the build life cycle, showing how to leverage the Core and Tools plugins to automate tasks like cleanup and compile. He also shows how to manage dependencies, including creating uber JAR files to package executables with their dependencies. Finally, he covers reporting with Maven sites and popular plugins. By the end of the course, you should be familiar enough with Maven to use it to meet the needs of almost any Java project, from simple components to unique customized builds.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس