مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مقدمه ای بر AWS برای افراد غیر مهندس: بخش 2 - امنیت

دسته بندی ها: وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش شبکه (Computer network)

به عنوان بخشی از هر زیرساخت خوب IT، امنیت نقش مهمی در ایجاد یک محیط فنی پایدار دارد. در آزمون Cloud Practitioner Certified AWS، ماژول Security تقریباً یک چهارم سؤالات امتحان را تشکیل می دهد. با توجه به این که محاسبات ابری ارتباط بیشتری با زندگی بسیاری از متخصصان پیدا می کند، حتی به صورت مماس، بسیار مهم است که آن را کشف کنید. این دوره، دومین سری از یک سری چهار قسمتی که برای کمک به متخصصان در نقش های غیر فنی طراحی شده است، درک بالایی از سرویس ها و مفاهیم اصلی امنیت در AWS را در اختیار شما قرار می دهد. مدرس Hiroko Nishimura - مدرس Intro to AWS for Newbies - یک مرور کلی درباره امنیت در ابر ارائه می دهد. سپس سرویس های امنیتی مختلفی را ارائه می دهد: Identity Access Management (IAM) ،Shield ،Inspector

توجه: این دوره همچنین ماژول Security آزمون AWS Certified Cloud Practitioner را ترسیم می کند. گذراندن هر چهار دوره از سری "مقدمه ای برای AWS برای افراد غیر مهندس" به شما کمک می کند تا برای امتحان آماده شوید.

نتیجه

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Introduction to AWS for Non-Engineers: 2 Security Author:Hiroko Nishimura Duration:0:30:27 Level:BEGINNER

As part of any good IT infrastructure, security plays an important part in creating a stable technical environment. In the AWS Certified Cloud Practitioner exam, the Security module makes up nearly a fourth of the exam questions. With cloud computing becoming more relevant to many professionals’ lives, even if tangentially, it's a vital topic to explore. This course, the second in a four-part series designed to help professionals in non-technical roles, provides you with a high-level grasp of the major security services and concepts in AWS. Instructor Hiroko Nishimura—author of Intro to AWS for Newbies—provides an overview of security in the cloud. She then delves into the different security services available: Identity Access Management (IAM), Shield, Inspector, and more.<br/><br/>

Note: This course also maps to the Security module of the AWS Certified Cloud Practitioner exam. Taking all four courses in the <i>Introduction to AWS for Non-Engineers</i> series will help you prepare for the exam.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس