مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آشنایی با علم داده

دسته بندی ها: علم داده (Data Science) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

دنیای علم داده در حال شکل دهی مجدد هر کسب و کاری است. زمان بهتری از الان برای یادگیری آن وجود ندارد. در این دوره Lavanya Vijayan ،Madecraft مدرس علم داده و پایتون، توضیح می دهد که علم داده چیست و چه تفاوتی با سایر رشته های متمرکز بر اطلاعات دارد. سپس به بررسی عمیق گردش کار - چرخه زندگی علم داده - می پردازد و مجموعه ابزارهای علم داده از زبان های برنامه نویسی و کتابخانه های تخصصی گرفته تا ابزارهای بهره وری مثل Jupyter Notebooks را معرفی می کند. او در فصل های بعدی، بر تکنیک های عملی مانند تحلیل داده های اکتشافی، پاکسازی داده ها و مصورسازی داده ها تمرکز می کند. در پایان، درمورد نمونه برداری، تست و طبقه بندی بیاموزید. شما در پایان دوره، دانش لازم برای انجام تحلیل داده های اولیه و گزارش دهی را خواهید داشت و برای تسریع حرفه خود در این زمینه جالب فرصت ها را می گشایید.

1. تعریف علم داده

2. چرخه عمر علم داده

3. طراحی داده ها

4. ابزارهای محاسباتی

نتیجه

فایل های تمرین Ex_Files_Intro_Data_Science.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Introduction to Data Science Author:Lavanya Vijayan, Madecraft Duration:1:48:37 Level:GENERAL

The world of data science is reshaping every business. There is no better time to learn it than now. In this Madecraft course, Python trainer and data scientist Lavanya Vijayan shares what data science is and how it differs from other information-focused disciplines. She then dives into the workflow—the life cycle of data science—and introduces the data scientist’s toolset, from programming languages and specialized libraries to productivity tools like Jupyter Notebooks. In the following chapters, Lavanya focuses on practical techniques such as exploratory data analysis, data cleaning, and data visualization. Finally, learn about sampling, testing, and classification. By the end of the course, you will have the knowledge you need to perform basic data analysis and reporting, and unlock opportunities to accelerate your career in this exciting field.

<br><br>This course was created by <a href="http://www.onlymadecraft.com" target="_blank">Madecraft</a>. We are pleased to host this content in our library.<br><br><img src="http://files3.lynda.com/files/course_description_images/MadeCraft-Description-Logo.jpg" height="25%" width="25%">

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس