مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Ionic 4.0: استقرار اپلیکیشن های آیونیک

دسته بندی ها: آموزش آیونیک (Ionic) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، برنامه نویسی موبایل

ساخت اپلیکیشن های موبایل به چالش کشیده شده و استقرار یک اپلیکیشن در بین چندین پلتفرم نیازمند توجه به طیف وسیعی از جزئیات بیشتر است. این دوره از پیچیدگی های ساخت و استقرار کد اپلیکیشنی که برای موبایل، وب و دسکتاپ سازگار است، گذر می کند. Sani Yusuf ابتدا به شما نشان می دهد که چگونه محیط خود را راه اندازی کنید، و Ionic ،Cordova ،Git و Gradle را نصب کنید. سپس، او فرایند توسعه را تحت پوشش قرار می دهد و بعد از آن تست می کند. او نحوه استفاده از Ionic Appflow را برای DevOps موبایل، Ionic Deploy را برای استقرار، Ionic DevApp را برای اجرای یک اپلیکیشن، و PWA service workers را برای اعمال نوتیفیکیشن نشان می دهد. مدرس همچنین در مورد چگونگی استفاده از Capacitor که امکان ساخت اپلیکیشن های بومی وب را ارائه می دهد، بحث می کند. برای جمع بندی او مراحل استفاده از Electron برای دسک تاپ را نیز آموزش می دهد.

1. راه اندازی محیط

7. استقرار به دسکتاپ با Electron

نتیجه گیری

فایل های تمرین Ex_Files_Ionic_4_Deploying_Apps.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Ionic 4.0 : Deploying Ionic Apps Author:Sani Yusuf Duration:2:16:13 Level:INTERMEDIATE

Building mobile applications is challenging and deploying one app across multiple platforms requires attention to a variety of additional details. This course walks through the intricacies of building and deploying app code that is compatible for mobile, web, and desktop. Sani Yusuf first shows you how to set up your environment, installing Ionic, Cordova, Git, and Gradle. Then, he covers the development process, followed by testing. He demonstrates how to use Ionic Appflow for mobile DevOps, Ionic Deploy for deployment, Ionic DevApp for running an app, and PWA service workers for push notifications. Sani also discusses how to use Capacitor which allows building native web apps. He wraps up the course by taking you through the steps of using Electron for desktop.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس