مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Enterprise JavaBeans (EJB) :Java EE 7

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

با (Enterprise Java Beans (EJB در Java EE 7 آشنا شود. Emmanuel Henri شما را با ایجاد یک (API) رابط برنامه نویسی اپلیکیشن EJB آشنا می کند. او با توضیح مزایای EJB شروع می کند و نحوه راه اندازی یک پایگاه داده، غلبه بر خطاها و ایجاد یک پروژه را پوشش می دهد. سپس، در مورد اصول session beans و نحوه ترکیب کارهای bean صحبت می کند. سپس، نشان می دهد که چگونه با bean پیغام ایجاد کنید. سرانجام، چگونگی ایجاد سرویس ها و نحوه تست موارد EJB در سرور را بررسی می کند.

1. مقدمه ای بر EJB

2. ساخت بلوک های یک Bean

نتیجه

فایل های تمرین Ex_Files_Java_EE_7_EJB.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Java EE 7: Enterprise JavaBeans (EJB) Author:Emmanuel Henri Duration:0:51:09 Level:INTERMEDIATE

Get introduced to Enterprise Java Beans (EJB) in Java EE 7. Emmanuel Henri walks you through the entire creation of an EJB application programming interface (API). He begins by explaining the benefits EJB. He covers how to set up a database, overcome errors, and create a project. Then, he discusses the fundamentals of session beans and how the syntax of a bean works. Next, he shows how to create message-driven beans. Lastly, he goes through how to create servlets and how to test the EJB items in the server.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس