آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش مدیریت حافظه در جاوا 

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

جاوا یک زبان برنامه ‌نویسیِ شی گرا است و یکی از قابلیت ‌های بنیادین جاوا این است که مدیریت حافظه را بطور خودکار انجام می‌دهد. با صرف وقت در نحوه عملکرد حافظه در جاوا شما می توانید از بروز مشکلات در کد خود جلوگیری گرده و همچنین هر گونه خطای حافظه ای را که هنوز موجود می باشد را رفع  کنید. در این دوره آموزشی عملی، مدرس دوره بر نحوه عملکرد حافظه در ربان جاوا متمرکز می شود. او مفاهیمی اساسی مانند: نقش پشته، حافظه پویا، گریز از رفرنس ها، جمع آوری حافظه بلا استفاده، تشخیص نشت حافظه در نرم افزار، و موارد بیشتر دیگر. همچنین، او با ارائه یک چارچوب دنیای واقعی به این مفاهیم با نشان دادن چگونگی شکار و رفع یک نشت حافظه در یک برنامه وب جاوا نمونه می پردازد. با اینکه مدرس در طول دوره با Eclipse و Java 8 کار می کند،  مطالب پوشش داده شده در این دوره برای هر محیط توسعه یکپارچه (IDE) و Java 6  معتبر می باشد.

مباحث دوره:

 • نحوه عملکرد حافظه در برنامه جاوا
 • چرا حافظه مهم است؟
 • نقش پشته
 • نقش حافظه پویا
 • ارسال پارامتر به متد‌ها در جاوا به روش Passing by value
 • نحوه ارسال اشیاء
 • کلمه کلیدی final
 • تمرین حافظه
 • مفهوم Escaping References
 • یک مثال از Escaping References
 • اجتناب از Escaping References با Collections
 • اجتناب از Escaping References با Custom Objects
 • تمرین Escaping References
 • مقدمه ای بر جمع آوری حافظه بلا استفاده (garbage collection)
 • مخازن رشته
 • مفهوم Garbage Eligibility
 • متد های gc() و finalize()
 • در اینکه نشت های نرم افزار چه هستند
 • شناسایی نشت های نرم
 • الگوریتم Mark-and-sweep
 • تعمیم جمع آوری حافظه بلا استفاده
 • استفاده از Visual GC برای دیدن یک soft leak
 • استفاده از ابزار Memory Analyzer
 • فضای PermGen و  Metaspace
 • بهسازی ماشین مجازی
 • اندازه حافظه پویا
 • اندازه PermGen
 • جمع آوری حافظه بلا استفاده و اندازه فضای generation
 • ایجاد یک heap dump
 • انتخاب یک garbage collector
 • شکار یک نشت حافظه
 • معرفی مثال های کاربردی
 • نظارت بر برنامه کاربردی
 • اصلاح یک نشت حافظه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Java Memory Management Publisher:Linkedin Author:Matt Greencroft Duration:3h 38s Level:Intermediate

Learn how memory works in Java. This hands-on course explores fundamental concepts that can help you optimize your code, as well as quickly find and fix any memory errors that still occur.
Released: : December 19, 2018
By taking the time to learn how memory works in Java, you can avoid introducing problems in your code, as well as more effectively find and fix any memory errors that still occur. In this hands-on course, join instructor Matt Greencroft as he details how memory works in Java. Matt goes over essential concepts such as the roles of the stack and the heap, escaping references, garbage collection, detecting soft leaks, and more. Plus, he lends a real-world context to these concepts by demonstrating how to hunt for—and fix—a memory leak in a sample Java web application. While Matt works with Eclipse and Java 8 throughout the course, the material he covers is valid for any IDE and Java 6 and above.
Introduction
Introduction
1. How Memory Works in Java
Why memory is important
The role of the stack
The role of the Heap
2. Values and References
Passing variables by value
How objects are passed
The final keyword
Memory exercise
Exercise walkthrough
3. Escaping References
What are escaping references?
An escaping references example
How to avoid escaping references with collections
Avoiding escaping references with custom objects, part 1
Avoiding escaping references with custom objects, part 2
Escaping references exercise
Exercise walkthrough
4. Introduction to Garbage Collection
String pools
Garbage eligibility
The gc() and finalize() methods
Understanding what soft leaks are
Detecting soft leaks
5. Generational Garbage Collection
Mark and sweep
Generational garbage collection
Using the Visual GC tool to view a soft leak
Using the Memory Analyzer tool
PermGen and the Metaspace
6. Tuning the Virtual Machine
Heap size
PermGen size
Garbage collection and generation sizes
Generating heap dumps
Choosing a garbage collector
7. Hunting for a Memory Leak
Introducing the example application
Monitoring the application
Fixing a memory leak
Conclusion
Course summary

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود Linkedin Java Memory Management_git.ir.rar