مطالب پیشنهادی از سراسر وب

یادگیری تحلیل بدافزارهای اندروید

دسته بندی ها: آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، برنامه نویسی موبایل

برنامه های مخرب، در پاسخ به رشد نمایی استفاده از دستگاه تلفن همراه، افزایش یافته اند. با این وجود این صنعت فاقد افراد حرفه ای قادر به شناسایی و مقابله با این تهدیدها است. اضافه کردن تحلیل بدافزارها به مجموعه مهارت های شما می تواند شما را در بین کارفرمایان و مشتری ها مجزا کند و به شما در حفظ امنیت کاربران و سازمان خود کمک کند. مهندس امنیت اطلاعات، Kristina Balaam، ابزارها و تکنیک های اساسی مورد نیاز برای کشف و کالبد شکافی برنامه های مخرب اندرویدی را معرفی می کند. چگونگی راه اندازی آزمایشگاه تحلیلی خود را با ابزارهایی مانند APKTool ،Dex2Jar و JD-Project بیاموزید و برنامه های مخرب را برای ساختارشکنی پیدا کنید. او نحوه جستجو در پایه کد را برای اندیکاتورهای فعالیت های مخرب نشان می دهد و مجموعه ای از چالش ها و راهکارها را ارائه می دهد که به شما امکان می دهد مهارت های جدید خود را تمرین کنید.

نتیجه

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Learning Android Malware Analysis Author:Kristina Balaam Duration:0:55:45 Level:INTERMEDIATE

In response to the exponential growth of mobile device use, malicious apps have increased. Yet the industry is lacking professionals capable of identifying and combating these threats. Adding malware analysis to your skill set can help set you apart to employers and clients—and help you keep your users and organization safe. Security intelligence engineer Kristina Balaam introduces the basic tools and techniques needed to detect and dissect malicious Android apps. Learn how to set up your analysis lab, with tools like APKTool, Dex2Jar, and JD-Project, and find malicious apps to deconstruct. Kristina shows how to search the codebase for indicators of malicious activity, and provides a challenge and solution set that allows you to practice your new skills.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس