پیشنهاد فرادرس

آموزش اسکریپت نویسی ArcGIS Python

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش های LinkedIn

پایتون دروازه ای برای اتوماسیون وظایف GIS است. اسکریپت های Python می تواند برای دستکاری نقشه ها، اجرای دستورات و حتی خواندن و نوشتن داده ها از فایل ها مورد استفاده قرار گیرد. در این دوره با تولید بینش عمیق تر در داده های GIS با افزودن اسکریپت Python به ArcGIS Desktop، مبانی پایتون از جمله رشته ها، متغیرها و conditional statements، نوشتن اسکریپت در IDLE، محیط توسعه یکپارچه برای پایتون، انتقال آرگومان های خط فرمان در اسکریپت ها، خواندن و نوشتن فایل ورودی، ماژول ArcGIS arcpy برای ایجاد اسناد نقشه و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • استفاده از پایتون در ArcGIS
 • چیزی که باید بدانید
 • پایتون برای مبانی ArcGIS
 • معرفی اسکریپت نویسی
 • پایتون از طریق ArcGIS
 • اسکریپت را در IDE ایجاد و اجرا کنید
 • اولین اسکریپت خود را بنویسید
 • رشته ها، اعداد و متغیرها
 • استفاده از متغیرها برای ایجاد اسکریپت انعطاف پذیر
 • با مقادیر عددی کار کنید
 • قوانین نحو
 • قوانین نحو پایه پایتون
 • اسکریپت های کامنت
 • کلمات رزرو شده
 • دستکاری رشته ها
 • ویژگی های رشته خاص
 • دستکاری های اضافی
 • توابع رشته
 • راهنما برای توابع رشته
 • برنامه نویسی شی گرا
 • OOP
 • اشیاء، خواص و متدها
 • بسته های سایت
 • ماژول ArcGIS پایتون
 • مبانی ArcPy
 • استفاده از حلقه ها
 • از حلقه ها برای کار با لیست استفاده کنید
 • از حلقه foreach استفاده کنید
 • راهنما برای توابع لیست
 • Nested loops
 • Conditional statements
 • ایجاد فایل های ورودی
 • خواندن و نوشتن یک فایل متنی
 • ورودی در زمان اجرا
 • ساخت اسکریپت های پویا
 • استدلال خط فرمان
 • کار با جعبه ابزار در ArcMap
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Learning ArcGIS Python Scripting Publisher:Linkedin Author:TeachMeGIS with Jennifer Harrison Duration:2h 27m 18s Level:Beginner + Intermediate

Learn how to automate tasks in ArcGIS using Python scripting. Find out how to manipulate maps, execute commands, and read and write files with custom Python scripts.
Released: : October 22, 2018
Have you ever needed to find all the broken links in a set of map documents? Or convert units before loading map data? Python is the gateway for automating common GIS tasks like these. Python scripts can be used to manipulate maps, execute commands, and even read and write data from files. Learn how to produce faster, deeper insights into your GIS data by adding Python scripting to ArcGIS Desktop. This course starts with the basics, including strings, variables, and conditional statements. Jennifer Harrison—founder of TeachMeGIS—gets you comfortable writing scripts in IDLE, the integrated development environment for Python, and ramps up to writing output to the screen, passing command-line arguments into scripts, and reading from and writing to a log file. She also introduces the ArcGIS arcpy module for creating map documents and shows how to integrate customized scripting tools into ArcMap.
Introduction
Leverage Python in ArcGIS
What you should know
1. Python for ArcGIS Basics
Scripting overview
Python throughout ArcGIS
Compose and run scripts in an IDE
Write your first script
2. Strings, Numbers, and Variables
Use variables to make scripts flexible
Work with numeric values
3. Syntax Rules
Basic Python syntax rules
Comment scripts
Reserved words
4. Manipulating Strings
Special string characters
Additional manipulations
String functions
Help for string functions
5. Object-Oriented Programming
Object-oriented programming (OOP) overview
Objects, properties, and methods
Incorporating site packages
ArcGIS Python module
Basics of ArcPy
Help for ArcPy
6. Using Loops
Use loops to work with lists
Use the foreach loop
Help for list functions
Nested loops
Conditional statements
7. Generate Log Files
Read and write to a text file
Write multiple records to a file
8. Input at Run Time
Making scripts dynamic
Command-line arguments
Capture arguments in a list variable
Work with toolboxes in ArcMap
Creating a custom toolbox
9. Help Documents
Documenting a script
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 285.0MB Linkedin Learning ArcGIS Python Scripting_git.ir.rar